Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
TagsLayerZero

LayerZero

Sếp LayerZero hứa hẹn đội ngũ sẽ không ăn chia airdrop

CEO LayerZero Labs đã xác nhận rằng các nhân viên sẽ không được phép tham gia sự kiện airdrop token sắp tới của dự án này.

LayerZero muốn dân cày tự đấu tố hành vi sybil

Người dùng tự thừa nhận hành vi sybil với LayerZero sẽ được nhận 15% mức airdrop trên lý thuyết, còn không thì sẽ mất trắng.

ĐỌC NHIỀU