Thứ Năm, 13 Tháng Sáu, 2024

Yu-Gi-Oh Forbidden Memories: Tất tật 50.242 công thức dung hợp các lá bài

-

Yu-Gi-Oh Forbidden Memories hay Yugi PS1 có một công thức riêng để dung hợp (fusion) các lá bài. Sau đây là tất cả các công thức có liên quan.

Yu-Gi-Oh Forbidden Memories hay Yugi PS1 có thể xem là một phiên bản Yugi bài ma thuật độc nhất vô nhị. Các lá bài vào thời điểm đó tuân theo một quy tắc chơi khá đơn giản với những lá bài có thể triệu hồi hoặc dung hợp một cách khá đơn giản.

Nếu không nhớ các quy tắc dung hợp bài cổ xưa này, mời bạn tham khảo hướng dẫn sau đây:

(mẹo tìm kiếm: dùng Ctrl+F rồi gõ theo tên lá bài cần tìm)

Dung hợp cơ bản

Đây là kiểu dung hợp cơ bản nhất trong Yugi, nơi người chơi ghép lá bài quái vật + quái vật theo hệ tương ứng. Quy tắc cần chú ý ở đây là hai lá bài ghép với nhau phải có công thấp hơn lá bài được ghép ra.

[AngelWinged] + [Beast]  = Garvas (2000/1700 Jpt/Plt)
              < Mystical Sheep #1 (1150/900 Vns/Stn),
               Mon Larvas (1300/1400 Jpt/Mrc),
               Winged Egg of New Life (1400/1700 Sun/Mrs),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[AngelWinged] + [Egg]   = Winged Egg of New Life (1400/1700 Sun/Mrs)
              < Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt),
               Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt),
               Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Aqua] + [Dragon]     = Spike Seadra (1600/1300 Plt/Mrc)
             = Kairyu-shin (1800/1500 Npt/Mrs)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Aqua] + [Thunder]    = Bolt Escargot (1400/1500 Plt/Jpt)

[Aqua] + {Kappa Avenger, Psychic Kappa}
             = Hyosube (1500/900 Npt/Vns)

[Beast] + Larvas     = Mon Larvas (1300/1400 Jpt/Mrc)

[Beast] + [AngelWinged]  = Garvas (2000/1700 Jpt/Plt)
              < Mystical Sheep #1 (1150/900 Vns/Stn),
               Mon Larvas (1300/1400 Jpt/Mrc),
               Winged Egg of New Life (1400/1700 Sun/Mrs),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[Beast] + [Fish]     = Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)
             = Rare Fish (1500/1200 Npt/Jpt)
             = Marine Beast (1700/1600 Npt/Mrc)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[Beast] + [Thunder]    = Tripwire Beast (1200/1300 Plt/Stn)

[Beast] + [Turtle]    = Turtle Tiger (1000/1500 Npt/Stn)

[Beast] + [Zombie]    = Shadow Specter (500/200 Mon/Stn)

[Bugrothian] + Ground Attacker Bugroth
             = Amphibious Bugroth (1850/1300 Npt/Sun)

[Dinosaur] + [Machine]  = Cyber Saurus (1800/1400 Urn/Sun)

[Dragon] + Harpie Lady  = Harpie's Pet Dragon (2000/2500 Stn/Mon)

[Dragon] + Time Wizard  = Thousand Dragon (2400/2000 Mrs/Mrc)

[Dragon] + [Aqua]     = Spike Seadra (1600/1300 Plt/Mrc)
             = Kairyu-shin (1800/1500 Npt/Mrs)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Dragon] + [Koumorian]  = Koumori Dragon (1500/1200 Mon/Jpt)
              < Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc),
               D. Human (1300/1100 Urn/Mrs),
               Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt)

[Dragon] + [Machine]   = Metal Dragon (1850/1700 Mrs/Mon)
              < Cyber Soldier (1500/1700 Mon/Mrs),
               Cyber Saurus (1800/1400 Urn/Sun),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Dragon] + [MercuryMagicUser]
             = Blackland Fire Dragon (1500/800 Mrc/Mon)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Dragon Statue (1100/900 Urn/Mrs),
               Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc),
               D. Human (1300/1100 Urn/Mrs),
               Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)

[Dragon] + [Plant]    = B. Dragon Jungle King (2100/1800 Jpt/Npt)
              < Bean Soldier (1400/1300 Jpt/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Pumpking the King of Ghosts (1800/2000 Jpt/Npt)

[Dragon] + [Rock]     = Stone D. (2000/2300 Urn/Mrs)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Dragon] + [Thunder]   = Thunder Dragon (1600/1500 Plt/Jpt)
             = Twin-headed Thunder Dragon (2800/2100 Plt/Mon)
              < Skelgon (1700/1900 Mon/Plt),
               Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)

[Dragon] + [Turtle]    = Sea King Dragon (2000/1700 Npt/Mrc)
              < Spike Seadra (1600/1300 Plt/Mrc),
               Kairyu-shin (1800/1500 Npt/Mrs)

[Dragon] + [Warrior]   = Dragon Statue (1100/900 Urn/Mrs)
             = Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)
             = D. Human (1300/1100 Urn/Mrs)
             = Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)
              < Skelgon (1700/1900 Mon/Plt),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Dragon] + [Zombie]    = Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt)
             = Skelgon (1700/1900 Mon/Plt)
             = Curse of Dragon (2000/1500 Stn/Plt)
              < Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon),
               Twin-headed Thunder Dragon (2800/2100 Plt/Mon)

[Egg] + [AngelWinged]   = Winged Egg of New Life (1400/1700 Sun/Mrs)
              < Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt),
               Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt),
               Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Elf] + [MercuryMagicUser]= Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Elf] + [MystElfian]   = Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt)

[Elf] + [Warrior]     = Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn)
              < Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Fairy] + [Female]    = Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt)
              < Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt),
               Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn),
               Musician King (1750/1500 Sun/Mrs),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[FeatherFromBear] + Bear Trap
             = Harpie's Feather Duster (0/0 NUL/NUL)

[FeatherFromHarpie] + {Harpie Lady, Harpie Lady Sisters}
             = Harpie's Feather Duster (0/0 NUL/NUL)

[FeatherFromMachine] + Machine Conversion Factory
             = Harpie's Feather Duster (0/0 NUL/NUL)

[Female] + [Fairy]    = Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt)
              < Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt),
               Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn),
               Musician King (1750/1500 Sun/Mrs),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Female] + [Fish]     = Ice Water (1150/900 Npt/Mon)
              < Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs),
               Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc)
             = Enchanting Mermaid (1200/900 Npt/Vns)
             = Amazon of the Seas (1300/1400 Npt/Mrs)
              < Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs),
               Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Female] + [Plant]    = Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Female] + [Rock]     = Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               B. Dragon Jungle King (2100/1800 Jpt/Npt)

[Female] + [UsableBeast] = Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[Fiend] + Arlownay    = Rose Spectre of Dunn (2000/1800 Mon/Jpt)
              < Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Fiend] + Fungi of the Musk
             = Darkworld Thorns (1200/900 Mon/Jpt)

[Fiend] + Job-change Mirror
             = Summoned Skull (2500/1200 Mon/Plt)
              < Darkworld Thorns (1200/900 Mon/Jpt)

[Fiend] + Psychic Kappa  = Kappa Avenger (1200/900 Npt/Vns)

[Fish] + [Beast]     = Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)
             = Rare Fish (1500/1200 Npt/Jpt)
             = Marine Beast (1700/1600 Npt/Mrc)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[Fish] + [Female]     = Ice Water (1150/900 Npt/Mon)
              < Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs),
               Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc)
             = Enchanting Mermaid (1200/900 Npt/Vns)
             = Amazon of the Seas (1300/1400 Npt/Mrs)
              < Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs),
               Tatsunootoshigo (1350/1600 Npt/Mrc),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Fish] + [Machine]    = Misairuzame (1400/1600 Npt/Sun)
             = Metal Fish (1600/1900 Npt/Stn)

[Fish] + [Rainbow]    = 7 Colored Fish (1800/800 Npt/Sun)
              < Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt)

[Fish] + [Warrior]    = Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs)

[Fish] + [Zombie]     = Corroding Shark (1100/700 Mon/Plt)

[Insect] + Kuwagata a   = Kwagar Hercules (1900/1700 Jpt/Sun)

[Insect] + [Warrior]   = Cockroach Knight (800/900 Jpt/Vns)

[Jar] + [MercurySpellcaster]
             = Ushi Oni (2150/1950 Jpt/Vns)
              < Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[Koumorian] + [Dragon]  = Koumori Dragon (1500/1200 Mon/Jpt)
              < Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc),
               D. Human (1300/1100 Urn/Mrs),
               Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt)

[Machine] + [Dinosaur]  = Cyber Saurus (1800/1400 Urn/Sun)

[Machine] + [Dragon]   = Metal Dragon (1850/1700 Mrs/Mon)
              < Cyber Soldier (1500/1700 Mon/Mrs),
               Cyber Saurus (1800/1400 Urn/Sun),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Machine] + [Fish]    = Misairuzame (1400/1600 Npt/Sun)
             = Metal Fish (1600/1900 Npt/Stn)

[Machine] + [MercurySpellcaster]
             = Disk Magician (1350/1000 Mon/Urn)

[Machine] + [UsableBeast] = Giga-tech Wolf (1200/1400 Jpt/Urn)
              < Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)
             = Dice Armadillo (1650/1800 Jpt/Plt)
              < Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[Machine] + [Warrior]   = Cyber Soldier (1500/1700 Mon/Mrs)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[MercuryMagicUser] + [Dragon]
             = Blackland Fire Dragon (1500/800 Mrc/Mon)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Dragon Statue (1100/900 Urn/Mrs),
               Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc),
               D. Human (1300/1100 Urn/Mrs),
               Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)

[MercuryMagicUser] + [Elf]= Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[MercurySpellcaster] + Ryu-kishin
             = Ryu-kishin Powered (1600/1200 Mon/Jpt)

[MercurySpellcaster] + [Jar]
             = Ushi Oni (2150/1950 Jpt/Vns)
              < Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[MercurySpellcaster] + [Machine]
             = Disk Magician (1350/1000 Mon/Urn)

[Mirror] + [Winged Beast] = Fiend Refrection #1 (1300/1400 Vns/Jpt)

[MusKingian] + {Hibikime, Sonic Maid}
             = Musician King (1750/1500 Sun/Mrs)

[MystElfian] + [Elf]   = Mystical Elf (800/2000 Sun/Jpt)

[Plant] + [Dragon]    = B. Dragon Jungle King (2100/1800 Jpt/Npt)
              < Bean Soldier (1400/1300 Jpt/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Pumpking the King of Ghosts (1800/2000 Jpt/Npt)

[Plant] + [Female]    = Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Plant] + [Pyro]     = Firegrass (700/600 Mrs/Mon)

[Plant] + [Reptile]    = Snakeyashi (1000/1200 Jpt/Mrc)

[Plant] + [UsableBeast]  = Flower Wolf (1800/1400 Jpt/Sun)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn),
               Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[Plant] + [Warrior]    = Bean Soldier (1400/1300 Jpt/Urn)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Plant] + [Zombie]    = Wood Remains (1000/900 Jpt/Npt)
             = Pumpking the King of Ghosts (1800/2000 Jpt/Npt)

[Pyro] + Fiend Kraken   = Fire Kraken (1600/1500 Mrs/Stn)
              < Spike Seadra (1600/1300 Plt/Mrc)

[Pyro] + [Plant]     = Firegrass (700/600 Mrs/Mon)

[Pyro] + [Rock]      = Dissolverock (900/1000 Mrs/Vns)
              < Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc),
               Minomushi Warrior (1300/1200 Urn/Vns)

[Pyro] + [Turtle]     = Giant Turtle Who Feeds on Flames (1400/1800 Npt/Mrs)
              < 30,000-Year White Turtle (1250/2100 Npt/Mon),
               Boulder Tortoise (1450/2200 Urn/Npt),
               Turtle Bird (1900/1700 Stn/Mrs)

[Pyro] + [UsableBeast]  = Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[Pyro] + [Warrior]    = Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn)
              < Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)
             = Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)
              < Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Armored Zombie (1500/0 Mon/Plt),
               Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)
             = Vermillion Sparrow (1900/1500 Mrs/Vns)

[Pyro] + [Winged Beast]  = Mavelus (1300/900 Mrs/Mrc)
             = Crimson Sunbird (2300/1800 Mrs/Mrc)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Vermillion Sparrow (1900/1500 Mrs/Vns),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Harpie's Pet Dragon (2000/2500 Stn/Mon),
               Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[Pyro] + [Zombie]     = Fire Reaper (700/500 Mrs/Sun)
             = Flame Ghost (1000/800 Mrs/Plt)
              < Wood Remains (1000/900 Jpt/Npt),
               Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc),
               Magical Ghost (1300/1400 Mon/Plt),
               The Snake Hair (1500/1200 Mon/Stn)

[Rainbow] + [Fish]    = 7 Colored Fish (1800/800 Npt/Sun)
              < Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Dark Witch (1800/1700 Sun/Npt)

[Reptile] + [Plant]    = Snakeyashi (1000/1200 Jpt/Mrc)

[Reptile] + [Thunder]   = Electric Lizard (850/800 Plt/Sun)

[Reptile] + {Clown Zombie, Crass Clown}
             = Soul Hunter (2200/1800 Mon/Jpt)

[Rock] + [Dragon]     = Stone D. (2000/2300 Urn/Mrs)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Rock] + [Female]     = Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               B. Dragon Jungle King (2100/1800 Jpt/Npt)

[Rock] + [Pyro]      = Dissolverock (900/1000 Mrs/Vns)
              < Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc),
               Minomushi Warrior (1300/1200 Urn/Vns)

[Rock] + [Turtle]     = Boulder Tortoise (1450/2200 Urn/Npt)

[Rock] + [Warrior]    = Minomushi Warrior (1300/1200 Urn/Vns)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Stone D. (2000/2300 Urn/Mrs),
               Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[Rock] + [Zombie]     = Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc)

[Sheepian] + Mystical Sheep #2
             = Mystical Sheep #1 (1150/900 Vns/Stn)

[Spellcaster] + Mystic Lamp
             = Lord of the Lamp (1400/1200 Mrc/Stn)
              < Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Spellcaster] + Spike Seadra
             = Kaminari Attack (1900/1400 Plt/Vns)
              < Thousand Dragon (2400/2000 Mrs/Mrc)

[Spellcaster] + [Thunder] = The Immortal of Thunder (1500/1300 Plt/Sun)
             = Kaminari Attack (1900/1400 Plt/Vns)
              < Thousand Dragon (2400/2000 Mrs/Mrc)

[Spellcaster] + [Turtle] = 30,000-Year White Turtle (1250/2100 Npt/Mon)

[Spellcaster] + [Zombie] = Magical Ghost (1300/1400 Mon/Plt)
              < Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Thronian] + Protector of the Throne
             = Invader of the Throne (1350/1700 Urn/Vns)

[Thunder] + [Aqua]    = Bolt Escargot (1400/1500 Plt/Jpt)

[Thunder] + [Beast]    = Tripwire Beast (1200/1300 Plt/Stn)

[Thunder] + [Dragon]   = Thunder Dragon (1600/1500 Plt/Jpt)
             = Twin-headed Thunder Dragon (2800/2100 Plt/Mon)
              < Skelgon (1700/1900 Mon/Plt),
               Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)

[Thunder] + [Reptile]   = Electric Lizard (850/800 Plt/Sun)

[Thunder] + [Spellcaster] = The Immortal of Thunder (1500/1300 Plt/Sun)
             = Kaminari Attack (1900/1400 Plt/Vns)
              < Thousand Dragon (2400/2000 Mrs/Mrc)

[Turtle] + [Beast]    = Turtle Tiger (1000/1500 Npt/Stn)

[Turtle] + [Dragon]    = Sea King Dragon (2000/1700 Npt/Mrc)
              < Spike Seadra (1600/1300 Plt/Mrc),
               Kairyu-shin (1800/1500 Npt/Mrs)

[Turtle] + [Pyro]     = Giant Turtle Who Feeds on Flames (1400/1800 Npt/Mrs)
              < 30,000-Year White Turtle (1250/2100 Npt/Mon),
               Boulder Tortoise (1450/2200 Urn/Npt),
               Turtle Bird (1900/1700 Stn/Mrs)

[Turtle] + [Rock]     = Boulder Tortoise (1450/2200 Urn/Npt)

[Turtle] + [Spellcaster] = 30,000-Year White Turtle (1250/2100 Npt/Mon)

[Turtle] + [Winged Beast] = Turtle Bird (1900/1700 Stn/Mrs)

[UsableBeast] + [Female] = Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn)

[UsableBeast] + [Machine] = Giga-tech Wolf (1200/1400 Jpt/Urn)
              < Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)
             = Dice Armadillo (1650/1800 Jpt/Plt)
              < Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[UsableBeast] + [Plant]  = Flower Wolf (1800/1400 Jpt/Sun)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn),
               Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[UsableBeast] + [Pyro]  = Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[UsableBeast] + [Warrior] = Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn),
               Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[Warrior] + The Judgement Hand
             = Judge Man (2200/1500 Sun/Stn)
              < Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon),
               Musician King (1750/1500 Sun/Mrs),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Vermillion Sparrow (1900/1500 Mrs/Vns)

[Warrior] + [Dragon]   = Dragon Statue (1100/900 Urn/Mrs)
             = Dragoness the Wicked Knight (1200/900 Stn/Mrc)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)
             = D. Human (1300/1100 Urn/Mrs)
             = Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon)
              < Skelgon (1700/1900 Mon/Plt),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Warrior] + [Elf]     = Celtic Guardian (1400/1200 Sun/Urn)
              < Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Warrior] + [Fish]    = Wow Warrior (1250/900 Npt/Mrs)

[Warrior] + [Insect]   = Cockroach Knight (800/900 Jpt/Vns)

[Warrior] + [Machine]   = Cyber Soldier (1500/1700 Mon/Mrs)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Warrior] + [Plant]    = Bean Soldier (1400/1300 Jpt/Urn)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)

[Warrior] + [Pyro]    = Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn)
              < Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)
             = Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)
              < Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Armored Zombie (1500/0 Mon/Plt),
               Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon)
             = Vermillion Sparrow (1900/1500 Mrs/Vns)

[Warrior] + [Rock]    = Minomushi Warrior (1300/1200 Urn/Vns)
              < Charubin the Fire Knight (1100/800 Mrs/Urn),
               Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Stone D. (2000/2300 Urn/Mrs),
               Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[Warrior] + [UsableBeast] = Tiger Axe (1300/1100 Jpt/Npt)
              < Nekogal #2 (1900/2000 Jpt/Urn),
               Flame Cerebrus (2100/1800 Mrs/Plt)

[Warrior] + [Zombie]   = Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt)
             = Armored Zombie (1500/0 Mon/Plt)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Winged Beast] + Boo Koo = Spirit of the Books (1400/1200 Stn/Mon)

[Winged Beast] + Ryu-kishin
             = Whiptail Crow (1650/1600 Mon/Mrc)

[Winged Beast] + The Judgement Hand
             = Punished Eagle (2100/1800 Stn/Plt)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun)

[Winged Beast] + [Mirror] = Fiend Refrection #1 (1300/1400 Vns/Jpt)

[Winged Beast] + [Pyro]  = Mavelus (1300/900 Mrs/Mrc)
             = Crimson Sunbird (2300/1800 Mrs/Mrc)
              < Flame Swordsman (1800/1600 Mrs/Sun),
               Vermillion Sparrow (1900/1500 Mrs/Vns),
               Queen of Autumn Leaves (1800/1500 Jpt/Mon),
               Harpie's Pet Dragon (2000/2500 Stn/Mon),
               Mystical Sand (2100/1700 Mrc/Stn)

[Winged Beast] + [Turtle] = Turtle Bird (1900/1700 Stn/Mrs)

[Zombie] + Graveyard and the Hand of Invitation
             = The Snake Hair (1500/1200 Mon/Stn)

[Zombie] + Mammoth Graveyard
             = Great Mammoth of Goldfine (2200/1800 Mon/Plt)

[Zombie] + [Beast]    = Shadow Specter (500/200 Mon/Stn)

[Zombie] + [Dragon]    = Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt)
             = Skelgon (1700/1900 Mon/Plt)
             = Curse of Dragon (2000/1500 Stn/Plt)
              < Sword Arm of Dragon (1750/2030 Urn/Mon),
               Twin-headed Thunder Dragon (2800/2100 Plt/Mon)

[Zombie] + [Fish]     = Corroding Shark (1100/700 Mon/Plt)

[Zombie] + [Plant]    = Wood Remains (1000/900 Jpt/Npt)
             = Pumpking the King of Ghosts (1800/2000 Jpt/Npt)

[Zombie] + [Pyro]     = Fire Reaper (700/500 Mrs/Sun)
             = Flame Ghost (1000/800 Mrs/Plt)
              < Wood Remains (1000/900 Jpt/Npt),
               Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs),
               Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc),
               Magical Ghost (1300/1400 Mon/Plt),
               The Snake Hair (1500/1200 Mon/Stn)

[Zombie] + [Rock]     = Stone Ghost (1200/1000 Urn/Mrc)

[Zombie] + [Spellcaster] = Magical Ghost (1300/1400 Mon/Plt)
              < Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

[Zombie] + [Warrior]   = Zombie Warrior (1200/900 Mon/Mrs)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt)
             = Armored Zombie (1500/0 Mon/Plt)
              < Dragon Zombie (1600/0 Mon/Plt),
               Dark Elf (2000/800 Mrc/Jpt)

Dung hợp chính xác

Không có chú ý gì đặc biệt ở loại dung hợp này, người chơi chỉ việc tìm đúng lá bài và ghép chúng với nhau.

Dark Hole        + Stain Storm       = Acid Trap Hole
Magician of Faith    + Metalmorph        = Ancient Elf
Zanki          + Warrior Elimination   = Armored Zombie
Bear Trap        + Tiger Axe        = Axe of Despair
Red-eyes B. Dragon    + Summoned Skull      = B. Skull Dragon
Battle Ox        + Dragon Statue      = Baby Dragon
Dragon Piper       + Orion the Battle King  = Baby Dragon
Monster Egg       + The Wicked Worm Beast  = Baby Dragon
Mooyan Curry       + Mooyan Curry       = Bad Reaction to Simochi
Key Mace         + Shadow Specter      = Battle Warrior
Beast Fangs       + Megamorph        = Bear Trap
Final Flame       + Ooguchi         = Beast Fangs
Dark Energy       + Elegant Egotist     = Beastry Mirror Ritual
Cyber Shield       + Monster Tamer      = Beautiful Beast Trainer
House of Adhesive Tape  + Monster Eye       = Big Eye
Dark Energy       + Dark-piercing Light   = Black Luster Ritual
Dark Energy       +Machine Conversion Factory= Black Pendant
Boo Koo         + Dark-piercing Light   = Book of Secret Arts
Bad Reaction to Simochi + Goblin Fan        = Breath of Light
Follow Wind       + Wasteland        = Breath of Light
Castle of Dark Illusions + Dark-piercing Light   = Bright Castle
Crass Clown       + Final Flame       = Clown Zombie
Akihiron         + Giant Soldier of Stone  = Cocoon of Evolution
Ansatsu         + LaMoon          = Cocoon of Evolution
Darkfire Dragon     + Tiger Axe        = Cocoon of Evolution
Koumori Dragon      + Summoned Skull      = Cocoon of Evolution
Cyber Shield       + Winged Trumpeter     = Commencement Dance
Elf's Light       + Malevolent Nuzzler    = Contruct of Mask
Cyber Shield       + Malevolent Nuzzler    = Cosmo Queen's Prayer
Metalmorph        + Vile Germs        = Crush Card
Metalmorph        + Metalmorph        = Curse of Millennium Shield
Elegant Egotist     + Horn of Light      = Curse of Tri-Horned Dragon
Elegant Egotist     + Horn of the Unicorn   = Curse of Tri-Horned Dragon
Elegant Egotist     + Key Mace         = Cursebreaker
Yami           + Yami           = Dark Energy
Acid Trap Hole      + Dark Energy       = Dark Hole
Widespread Ruin     + Zone Eater        = Darkfire Dragon
Soul of the Pure     + Soul of the Pure     = Dian Keto the Cure Master
Dragon Treasure     + Mooyan Curry       = Dragon Capture Jar
Crawling Dragon     + Dragon Capture Jar    = Dragon Zombie
Twin Long Rods #2    + Graveyard and the Hand of Invitation = Dragon Zombie
Labyrinth Wall      + Zone Eater        = Dungeon Worm
Beast Fangs       + Beast Fangs       = Eatgaboon
Beautiful Beast Trainer + Warrior Elimination   = Electro-whip
Monster Tamer      + Warrior Elimination   = Electro-whip
Electro-whip       + Job-change Mirror    = Elegant Egotist
Electro-whip       + Wicked Mirror      = Elegant Egotist
Electro-whip       + Fiend's Mirror      = Elegant Egotist
Ancient Elf       + House of Adhesive Tape  = Elf's Light
Follow Wind       + Goblin's Secret Remedy  = Eradicating Aerosol
Goblin's Secret Remedy  +Machine Conversion Factory= Eradicating Aerosol
Dark Hole        + Umi           = Eternal Draught
Mystical Moon      + Umi           = Eternal Draught
Tremendous Fire     + Umi           = Eternal Draught
Elf's Light       + Silver Bow and Arrow   = Eternal Rest
Cursebreaker       + Spellbinding Circle   = Fake Trap
Reverse Trap       + Widespread Ruin     = Fake Trap
Hinotama         + Hinotama         = Final Flame
Megamorph        + Vile Germs        = Forest
Machine Conversion Factory+ Umi           = Fortress Whale's Oath
Curse of Dragon     + Gaia the Fierce Knight  = Gaia the Dragon Champion
Elegant Egotist     + Legendary Sword     = Garma Sword Oath
Magical Labyrinth    + Metalmorph        = Gate Guardian Ritual
Breath of Light     + Follow Wind       = Goblin Fan
Red Medicine       + Red Medicine       = Goblin's Secret Remedy
Book of Secret Arts   + Mooyan Curry       = Hamburger Recipe
Elegant Egotist     + Harpie Lady       = Harpie Lady Sisters
Flying Penguin      + Invisible Wire      = Harpie's Feather Duster
Sparks          + Sparks          = Hinotama
Raise Body Heat     + Reverse Trap       = Horn of the Unicorn
Eradicating Aerosol   + Magical Labyrinth    = House of Adhesive Tape
Machine Conversion Factory+Hinotama       = Insect Armor with Laser Cannon
Mammoth Graveyard    + Protector of the Throne = Invader of the Throne
Elegant Egotist     + Raigeki         = Invigoration
Black Pendant      + Yami           = Invisible Wire
Forest          + Power of Kaishin     = Javelin Beetle Pact
Darkfire Dragon     + Reverse Trap       = Kairyu-shin
Final Flame       + Waterdragon Fairy    = Kairyu-shin
Armed Ninja       + Sinister Serpent     = Korogashi
Legendary Sword     + Sword of Dark Destruction= Kunai with Chain
Machine Conversion Factory+ Violet Crystal     = Laser Cannon Armor
Jirai Gumo        + Metalmorph        = Launcher Spider
Flame Swordsman     + Umi           = Legendary Sword
House of Adhesive Tape  + Metalmorph        = Machine Conversion Factory
Dian Keto the Cure Master+ Dian Keto the Cure Master= Megamorph
Electro-whip       + Metal Guardian      = Metalmorph
Machine Conversion Factory+ Metal Guardian     = Metalmorph
Baby Dragon       + Metalmorph        = Metal Dragon
Tongyo          + Metalmorph        = Metal Fish
Metalmorph        + Zoa           = Metalzoa
Meteor Dragon      + Red-eyes B. Dragon    = Meteor B. Dragon
Celtic Guardian     + Sonic Maid        = Musician King
Ancient Elf       + Sonic Maid        = Musician King
Blue-eyed Silver Zombie + Mystical Sheep #2    = Mystical Sheep #1 
Beautiful Beast Trainer + Mooyan Curry       = Monster Tamer
Eternal Rest       + Kunai with Chain     = Novox's Prayer
Final Flame       + Final Flame       = Ookazi
Breath of Light     + Umi           = Power of Kaishin
Metalmorph        + Stain Storm       = Puppet Ritual
Battle Ox        + Mystic Horseman     = Rabid Horseman
Electro-whip       + Metalmorph        = Raigeki
Mooyan Curry       + Sparks          = Raise Body Heat
Koumori Dragon      + Saggi the Dark Clown   = Reaper of the Cards
B. Dragon Jungle King  + Tyhone #2        = Red-eyes B. Dragon
Blackland Fire Dragon  + Tyhone #2        = Red-eyes B. Dragon
Darkfire Dragon     + Tyhone #2        = Red-eyes B. Dragon
Malevolent Nuzzler    + Malevolent Nuzzler    = Resurrection of Chakra
Cursebreaker       + Megamorph        = Reverse Trap
Fake Trap        + Megamorph        = Reverse Trap
Curse of Millennium Shield+ Puppet Ritual      = Revival of Sennen Genjin
Elegant Egotist     + Mystical Moon      = Revival of Sennen Genjin
Machine Conversion Factory+ Wasteland        = Revival of Skeleton Rider
Dark Energy       + Dragon Treasure   = Revived of Serpent Night Dragon
Legendary Sword     + Sparks          = Salamandra
Kuriboh         + Skull Servant      = Shadow Specter
Spellbinding Circle   + Spellbinding Circle   = Shadow Spell
Goblin's Secret Remedy  + Goblin's Secret Remedy  = Soul of the Pure
Winged Trumpeter     + Winged Trumpeter     = Soul of the Pure
Acid Trap Hole      + Follow Wind       = Stain Storm
Electro-whip       + Umi           = Stain Storm
Final Flame       + Monsturtle        = Steel Shell
Millennium Shield    + Reverse Trap       = Stop Defense
Time Wizard       + Embryonic Beast     = Summoned Skull
Armored Zombie      + Eternal Rest       = Sword of Dark Destruction
Dark-piercing Light   + Shadow Spell       = Swords of Revealing Light
Ancient Brain      + Invisible Wire      = Tainted Wisdom
Clown Zombie       + Kojikocy         = The 13th Grave
Dream Clown       + Mysterious Puppeteer   = The 13th Grave
Ancient Jar       + Mystery Hand       = The Wicked Worm Beast
Ancient Jar       + Fiend Sword       = Tiger Axe
Petit Dragon       + Serpent Marauder     = Trakadon
Ookazi          + Ookazi          = Tremendous Fire
Fake Trap        + Steel Shell       = Turtle Oath
Power of Kaishin     + Umi           = Turtle Oath
Dragon Treasure     + Megamorph        = Ultimate Dragon
Crush Card        + Forest          = Vile Germs
Elegant Egotist     + Kuriboh         = Vile Germs
Breath of Light     + Prisman         = Violet Crystal
Beast Fangs       + Elegant Egotist     = War-lion Ritual
Forest          + Ookazi          = Wasteland
Aqua Snake        + Waterdragon Fairy    = Water Magician
Dragon Capture Jar    + Tremendous Fire     = Widespread Ruin
Machine Conversion Factory+ Silver Bow and Arrow  = Winged Trumpeter
Armored Zombie      + Wood Clown        = Witty Phantom
Djinn the Watcher of the Wind+ Wolf         = Witty Phantom
Gyakutenno Megami    + Weather Control     = Witty Phantom
Oscillo Hero #2     + Spirit of the Harp    = Witty Phantom
Elegant Egotist     + Wicked Dragon with the Ersatz Head= Yamadron
Dragon Treasure     + Elegant Egotist     = Yamadron Ritual
Dark Energy       + Malevolent Nuzzler    = Zera Ritual

Dung hợp xung đột

Bởi vì một số lá bài có hai hệ, chẳng hạn vừa là nữ [Female] vừa là thiên thần [AngelWinged], nó sẽ dẫn đến xung đột trong việc dung hợp. Vậy lúc đó kết quả cuối cùng sẽ tạo ra lá bài gì? Dưới đây là công thức:

Để hiểu công thức này, bạn cần nhìn vào thuộc tính của lá bài. Ví dụ hệ [AngelWinged] kết hợp hệ [Beast] sẽ tạo ra lá Garvas (2000/1700). Đồng thời ta có công thức hệ [Sheepian] kết hợp lá bài Mystical Sheep #2 sẽ tạo ra lá Mystical Sheep #1 (1150/900).

Tuy nhiên bởi vì xung đột hệ nên bất cứ khi nào lá bài ở cột trái (Ancient Brain) kết hợp với lá bài ở cột phải (Mystical Sheep #2) sẽ tạo ra lá bài Mystical Sheep #1 thay vì lá bài Garvas.

Trường hợp đặc biệt: hai nhóm bài khi kết hợp với nhau sẽ hoán đổi cho nhau. Bạn đọc vui lòng tìm kiếm với từ khóa “hoặc sinh đôi” để biết đó là nhóm bài nào.

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[Sheepian]        + Mystical Sheep #2 < Mystical Sheep #1
Ancient Brain        Mystical Sheep #2
              

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[Beast]          + Larvas < Mon Larvas
Fusionist          Larvas
              

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[Egg]           + [AngelWinged] < Winged Egg of New Life
Wing Egg Elf        Fusionist
              

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[Fairy]          + [Female] < Dark Witch
Dancing Elf         Nekogal #1
Happy Lover         
Hourglass of Courage    
Hourglass of Life      
Lunar Queen Elzaim     
Ocubeam           
Petit Angel         
Shining Friendship     
Skelengel          
Tenderness         
Wing Egg Elf        
Winged Egg of New Life   
              

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Fusionist          Nekogal #1
              

[AngelWinged]       + [Beast] = Garvas
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Angelwitch         Air Marmot of Nefariousness
Dancing Elf         Ancient One of the Deep Forest
Dark Witch         Armored Rat
LaMoon           Burglar
Lunar Queen Elzaim     Dark Gray
Maiden of the Moonlight   Flower Wolf
Witch's Apprentice     Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Leogun
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystic Horseman
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Pale Beast
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Togex
              Torike
              Wolf
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[Elf]           + [MystElfian] < Mystical Elf
Dancing Elf         Wing Egg Elf
Wing Egg Elf        
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[MystElfian]       + [Elf] < Mystical Elf
Hourglass of Life      Wing Egg Elf
Lunar Queen Elzaim     
Petit Angel         
Tenderness         
Wing Egg Elf        
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[UsableBeast]       + [Warrior] < Tiger Axe
Fusionist          Monster Egg
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[Elf]           + [Warrior] < Celtic Guardian
Dancing Elf         Monster Egg
Wing Egg Elf        
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[Female]         + [Fairy] < Dark Witch
LaMoon           Wing Egg Elf
              

[AngelWinged]       + [Egg] = Winged Egg of New Life
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Ancient Brain        Wing Egg Elf
Angelwitch         
Witch's Apprentice     
              
[Aqua]          + [Dragon] = Kairyu-shin
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Fire Kraken         Dragon Statue
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
Mystical Sheep #2     + [Sheepian] < Mystical Sheep #1
Mystical Sheep #2      Ancient Brain
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
Larvas          + [Beast] < Mon Larvas
Larvas           Fusionist
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
[AngelWinged]       + [Egg] < Winged Egg of New Life
Fusionist          Wing Egg Elf
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
[Female]         + [Fairy] < Dark Witch
Nekogal #1         Dancing Elf
              Happy Lover
              Hourglass of Courage
              Hourglass of Life
              Lunar Queen Elzaim
              Ocubeam
              Petit Angel
              Shining Friendship
              Skelengel
              Tenderness
              Wing Egg Elf
              Winged Egg of New Life
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Air Marmot of Nefariousness  Angelwitch
Ancient One of the Deep Forest  Dancing Elf
Armored Rat         Dark Witch
Burglar           LaMoon
Dark Gray          Lunar Queen Elzaim
Flower Wolf         Maiden of the Moonlight
Frenzied Panda       Witch's Apprentice
Fusionist          
Griffore          
Leogun           
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystic Horseman       
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Pale Beast         
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Togex            
Torike           
Wolf            
              

[Beast]          + [AngelWinged] = Garvas
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Nekogal #1         Fusionist
              

[Beast]          + [Fish] = Tatsunootoshigo
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Air Marmot of Nefariousness  Amazon of the Seas
Armored Rat         Enchanting Mermaid
Burglar           
Dark Gray          
Frenzied Panda       
Fusionist          
Griffore          
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystic Horseman       
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Torike           
Wolf            
              

[Beast]          + [Fish] = Marine Beast
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Air Marmot of Nefariousness  Amazon of the Seas
Armored Rat         Enchanting Mermaid
Burglar           Rainbow Marine Mermaid
Dark Gray          
Frenzied Panda       
Fusionist          
Griffore          
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystic Horseman       
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Pale Beast         
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Togex            
Torike           
Wolf            
              

[Dragon]         + [Aqua] = Kairyu-shin
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dragon Statue        Fire Kraken
              

[Dragon]         + [Koumorian] = Koumori Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Dragoness the Wicked Knight
Dragon Statue        Wicked Dragon with the Ersatz Head
              

[Dragon]         + [Koumorian] = Koumori Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < D. Human
Dragon Statue        Lesser Dragon
              

[Dragon]         + [Koumorian] = Koumori Dragon
[Warrior]         + [UsableBeast] < Tiger Axe
Dragon Statue        Air Marmot of Nefariousness
              Obese Marmot of Nefariousness
              

[Dragon]         + [Machine] = Metal Dragon
[Warrior]         + [Machine] < Cyber Soldier
Dragon Statue        Bat
              Blocker
              Brave Scizzar
              Cannon Soldier
              Cyber Commander
              Cyber Soldier of Darkworld
              Cyber-Stein
              Dharma Cannon
              Disk Magician
              Giga-tech Wolf
              Golgoil
              Holograh
              Jinzo #7
              Mechanical Snail
              Mechanical Spider
              Patrol Robo
              Saber Slasher
              Shovel Crusher
              Steel Ogre Grotto #1
              Steel Scorpion
              Yaiba Robo
              

[Dragon]         + [Machine] = Metal Dragon
[Dinosaur]        + [Machine] < Cyber Saurus
Crawling Dragon #2     Ancient Tool
Sword Arm of Dragon     Bat
              Blast Juggler
              Blocker
              Brave Scizzar
              Cannon Soldier
              Cyber Commander
              Cyber Soldier
              Cyber Soldier of Darkworld
              Cyber-Stein
              Dharma Cannon
              Dice Armadillo
              Disk Magician
              Gatekeeper
              Giant Mech-soldier
              Giga-tech Wolf
              Giganto
              Golgoil
              Ground Attacker Bugroth
              Guardian of the Throne Room
              Holograh
              Jinzo #7
              Machine Attacker
              Mechanical Snail
              Mechanical Spider
              Megasonic Eye
              Metal Fish
              Patrol Robo
              Pendulum Machine
              Saber Slasher
              Shovel Crusher
              Steel Ogre Grotto #1
              Steel Scorpion
              Yaiba Robo
              

[Dragon]         + [Machine] = Metal Dragon
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dragon Statue        Blast Juggler
              

[Dragon]         + [MercuryMagicUser] = Blackland Fire Dragon
[Dragon]         + [Zombie] < Dragon Zombie
Baby Dragon         Temple of Skulls
Dragon Statue        
Fairy Dragon        
Lesser Dragon        
One-eyed Shield Dragon   
Petit Dragon        
Wicked Dragon with the Ersatz Head  
Winged Dragon #1      
Yamatano Dragon Scroll   
              

[Dragon]         + [MercuryMagicUser] = Blackland Fire Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Dragon Statue
One-eyed Shield Dragon   Guardian of the Labyrinth
Petit Dragon        Masked Clown
Wicked Dragon with the Ersatz Head  Trap Master
Yamatano Dragon Scroll   Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wood Clown
              

[Dragon]         + [MercuryMagicUser] = Blackland Fire Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Dragoness the Wicked Knight
Dragon Statue        Guardian of the Labyrinth
Fairy Dragon        Masked Clown
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wood Clown
              

[Dragon]         + [MercuryMagicUser] = Blackland Fire Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < D. Human
Baby Dragon         Guardian of the Labyrinth
Lesser Dragon        Masked Clown
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wood Clown
              

[Dragon]         + [MercuryMagicUser] = Blackland Fire Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Sword Arm of Dragon hoặc sinh đôi
Baby Dragon         Guardian of the Labyrinth
Dragon Statue        Hibikime
Fairy Dragon        Masked Clown
Lesser Dragon        Trap Master
One-eyed Shield Dragon   Unknown Warrior of Fiend
Petit Dragon        Vishwar Randi
Wicked Dragon with the Ersatz Head  Wood Clown
Winged Dragon #1      
Yamatano Dragon Scroll   
              

[Dragon]         + [Plant] = B. Dragon Jungle King
[Warrior]         + [Plant] < Bean Soldier
Dragon Statue        Abyss Flower
              Ancient Tree of Enlightenment
              Arlownay
              Barrel Lily
              Dark Plant
              Darkworld Thorns
              Green Phantom King
              Griggle
              Laughing Flower
              Living Vase
              Man Eater
              Man-eating Plant
              Mushroom Man
              Rainbow Flower
              Snakeyashi
              Tentacle Plant
              Yashinoki
              

[Dragon]         + [Plant] = B. Dragon Jungle King
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dragon Statue        Firegrass
              

[Dragon]         + [Plant] = B. Dragon Jungle King
[Zombie]         + [Plant] < Pumpking the King of Ghosts
Dragon Zombie        Abyss Flower
Skelgon           Ancient Tree of Enlightenment
              Arlownay
              Barrel Lily
              Bean Soldier
              Dark Plant
              Darkworld Thorns
              Firegrass
              Green Phantom King
              Griggle
              Laughing Flower
              Living Vase
              Man Eater
              Man-eating Plant
              Mushroom Man
              Rainbow Flower
              Snakeyashi
              Tentacle Plant
              Trent
              Yashinoki
              

[Dragon]         + [Rock] = Stone D.
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dragon Statue        Dissolverock
              

[Dragon]         + [Thunder] = Twin-headed Thunder Dragon
[Zombie]         + [Dragon] < Skelgon
Dragon Zombie        Thunder Dragon
              

[Dragon]         + [Thunder] = Twin-headed Thunder Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Sword Arm of Dragon
Dragon Statue        Thunder Dragon
              

[Dragon]         + [Turtle] = Sea King Dragon
[Dragon]         + [Aqua] < Spike Seadra
Baby Dragon         30,000-Year White Turtle
Blackland Fire Dragon    Boulder Tortoise
Darkfire Dragon       Catapult Turtle
Dragon Statue        Giant Turtle Who Feeds on Flames
Fairy Dragon        Monsturtle
Koumori Dragon       Turtle Raccoon
Lesser Dragon        Turtle Tiger
One-eyed Shield Dragon   
Petit Dragon        
Takriminos         
Wicked Dragon with the Ersatz Head  
Winged Dragon #1      
Yamatano Dragon Scroll   
              

[Dragon]         + [Turtle] = Sea King Dragon
[Dragon]         + [Aqua] < Kairyu-shin
Crawling Dragon       30,000-Year White Turtle
Crawling Dragon #2     Boulder Tortoise
Dragon Zombie        Catapult Turtle
Skelgon           Giant Turtle Who Feeds on Flames
Spike Seadra        Monsturtle
Sword Arm of Dragon     Turtle Raccoon
Thunder Dragon       Turtle Tiger
Tyhone #2          
Yamadron          
              

[Dragon]         + [Warrior] = Dragoness the Wicked Knight
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dragon Statue        Armaill
              Kagemusha of the Blue Flame
              

[Dragon]         + [Warrior] = Sword Arm of Dragon
[Zombie]         + [Dragon] < Skelgon
Dragon Zombie        Dragon Statue
              

[Dragon]         + [Warrior] = Sword Arm of Dragon
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Darkfire Dragon       Ansatsu
Tyhone #2          Armaill
Yamadron          Armed Ninja
              Axe Raider
              Battle Warrior
              Beautiful Headhuntress
              Celtic Guardian
              D. Human
              Dimensional Warrior
              Doron
              Dragon Statue
              Dragoness the Wicked Knight
              Dream Clown
              Eyearmor
              Fiend Sword
              Greenkappa
              Guardian of the Labyrinth
              Hard Armor
              Hero of the East
              Hibikime
              Hyo
              Invader of the Throne
              Kagemusha of the Blue Flame
              Kageningen
              Kanan the Swordmistress
              Karbonala Warrior
              Kojikocy
              Lava Battleguard
              M-warrior #1
              M-warrior #2
              Masaki the Legendary Swordsman
              Masked Clown
              Millennium Shield
              Monster Egg
              Moon Envoy
              Mushroom Man #2
              Mysterious Puppeteer
              Oscillo Hero
              Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Rhaimundos of the Red Sword
              Skull Stalker
              Sonic Maid
              Stuffed Animal
              Succubus Knight
              Supporter in the Shadows
              Swordsman from a Foreign Land
              The Judgement Hand
              The Little Swordsman of Aile
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wall Shadow
              Wodan the Resident of the Forest
              Wood Clown
              Zanki
              

[Dragon]         + [Warrior] = Sword Arm of Dragon
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Blackland Fire Dragon    Celtic Guardian
              

[Dragon]         + [Zombie] = Curse of Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Sword Arm of Dragon
Dragon Statue        Skelgon
              

[Dragon]         + [Zombie] = Curse of Dragon
[Thunder]         + [Dragon] < Twin-headed Thunder Dragon
Thunder Dragon       Skelgon
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[Elf]           + [MystElfian] < Mystical Elf
Wing Egg Elf        Hourglass of Life
              Lunar Queen Elzaim
              Petit Angel
              Tenderness
              Wing Egg Elf
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[MystElfian]       + [Elf] < Mystical Elf
Wing Egg Elf        Dancing Elf
              Wing Egg Elf
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[Warrior]         + [UsableBeast] < Tiger Axe
Monster Egg         Fusionist
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[Warrior]         + [Elf] < Celtic Guardian
Monster Egg         Dancing Elf
              Wing Egg Elf
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[Fairy]          + [Female] < Dark Witch
Wing Egg Elf        LaMoon
              

[Egg]           + [AngelWinged] = Winged Egg of New Life
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Wing Egg Elf        Ancient Brain
              Angelwitch
              Witch's Apprentice
              

[Elf]           + [Warrior] = Celtic Guardian
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Dancing Elf         Guardian of the Labyrinth
Mystical Elf        Masked Clown
Wing Egg Elf        Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wood Clown
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[Elf]           + [MystElfian] < Mystical Elf
Dancing Elf         Key Mace
Wing Egg Elf        Lunar Queen Elzaim
              Magician of Faith
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[MystElfian]       + [Elf] < Mystical Elf
Hoshiningen         Dancing Elf
Hourglass of Life      
Key Mace          
Lunar Queen Elzaim     
Mystical Capture Chain   
Petit Angel         
Tenderness         
Weather Control       
Wing Egg Elf        
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[Elf]           + [Warrior] < Celtic Guardian
Dancing Elf         Invader of the Throne
Wing Egg Elf        Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Sonic Maid
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[MusKingian]       + {Hibikime, Sonic Maid} < Musician King
Binding Chain        Hibikime
Goddess of Whim       Sonic Maid
Goddess with the Third Eye  
Happy Lover         
Hoshiningen         
Hourglass of Courage    
Hourglass of Life      
Key Mace          
Lunar Queen Elzaim     
Muse-A           
Mystical Capture Chain   
Petit Angel         
Shining Friendship     
Skelengel          
Spirit of the Harp     
Tenderness         
Weather Control       
Winged Egg of New Life   
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Dancing Elf         Arlownay
Goddess of Whim       
Goddess with the Third Eye  
Key Mace          
Lunar Queen Elzaim     
Muse-A           
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Doma The Angel of Silence  Ancient Elf
              Dancing Elf
              Mystical Elf
              

[Fairy]          + [Female] = Dark Witch
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Dancing Elf         Angelwitch
Wing Egg Elf        Beautiful Headhuntress
              Eldeen
              Hibikime
              Key Mace #2
              Nemuriko
              Succubus Knight
              Vishwar Randi
              Witch of the Black Forest
              Witch's Apprentice
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[Elf]           + [MystElfian] < Mystical Elf
Dancing Elf         Hoshiningen
              Hourglass of Life
              Key Mace
              Lunar Queen Elzaim
              Mystical Capture Chain
              Petit Angel
              Tenderness
              Weather Control
              Wing Egg Elf
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[MystElfian]       + [Elf] < Mystical Elf
Key Mace          Dancing Elf
Lunar Queen Elzaim     Wing Egg Elf
Magician of Faith      
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[Warrior]         + [Elf] < Celtic Guardian
Invader of the Throne    Dancing Elf
Princess of Tsurugi     Wing Egg Elf
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Sonic Maid         
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
{Hibikime, Sonic Maid}  + [MusKingian] < Musician King
Hibikime          Binding Chain
Sonic Maid         Goddess of Whim
              Goddess with the Third Eye
              Happy Lover
              Hoshiningen
              Hourglass of Courage
              Hourglass of Life
              Key Mace
              Lunar Queen Elzaim
              Muse-A
              Mystical Capture Chain
              Petit Angel
              Shining Friendship
              Skelengel
              Spirit of the Harp
              Tenderness
              Weather Control
              Winged Egg of New Life
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Arlownay          Dancing Elf
              Goddess of Whim
              Goddess with the Third Eye
              Key Mace
              Lunar Queen Elzaim
              Muse-A
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Angelwitch         Dancing Elf
Beautiful Headhuntress   Wing Egg Elf
Eldeen           
Hibikime          
Key Mace #2         
Nemuriko          
Succubus Knight       
Vishwar Randi        
Witch of the Black Forest  
Witch's Apprentice     
              

[Female]         + [Fairy] = Dark Witch
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Ancient Elf         Doma The Angel of Silence
Dancing Elf         
Mystical Elf        
              

[Female]         + [Fish] = Ice Water
[Warrior]         + [Fish] < Wow Warrior
Princess of Tsurugi     Root Water
Protector of the Throne   White Dolphin
Queen's Double       
Vishwar Randi        
              

[Female]         + [Fish] = Ice Water
[Beast]          + [Fish] < Tatsunootoshigo
Nekogal #1         Root Water
              White Dolphin
              

[Female]         + [Fish] = Amazon of the Seas
[Warrior]         + [Fish] < Wow Warrior
Princess of Tsurugi     Enchanting Mermaid
Protector of the Throne   Root Water
Queen's Double       White Dolphin
Sonic Maid         
Vishwar Randi        
              

[Female]         + [Fish] = Amazon of the Seas
[Beast]          + [Fish] < Tatsunootoshigo
Nekogal #1         Enchanting Mermaid
              Wow Warrior
              

[Female]         + [Fish] = Amazon of the Seas
[Fairy]          + [Female] < Dark Witch
Dancing Elf         Enchanting Mermaid
Goddess of Whim       
Goddess with the Third Eye  
Key Mace          
Lunar Queen Elzaim     
Muse-A           
              

[Female]         + [Fish] = Amazon of the Seas
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Arlownay          Enchanting Mermaid
              

[Female]         + [Rock] = Mystical Sand
[Warrior]         + [Pyro] < Charubin the Fire Knight
Princess of Tsurugi     Dissolverock
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Vishwar Randi        
              

[Female]         + [Rock] = Mystical Sand
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Beautiful Beast Trainer   Dissolverock
Beautiful Headhuntress   
Hibikime          
Invader of the Throne    
Kanan the Swordmistress   
Sonic Maid         
Succubus Knight       
              

[Female]         + [Rock] = Mystical Sand
[Plant]          + [Dragon] < B. Dragon Jungle King
Arlownay          Stone D.
Queen of Autumn Leaves   
Rose Spectre of Dunn    
              

[Fiend]          + Arlownay = Rose Spectre of Dunn
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Key Mace #2         Arlownay
              

[Fiend]          + Job-change Mirror = Summoned Skull
Fungi of the Musk     + [Fiend] < Darkworld Thorns
Fungi of the Musk      Job-change Mirror
              

[Fish]          + [Beast] = Tatsunootoshigo
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Amazon of the Seas     Air Marmot of Nefariousness
Enchanting Mermaid     Armored Rat
              Burglar
              Dark Gray
              Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystic Horseman
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Torike
              Wolf
              

[Fish]          + [Beast] = Marine Beast
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Amazon of the Seas     Air Marmot of Nefariousness
Enchanting Mermaid     Armored Rat
Rainbow Marine Mermaid   Burglar
              Dark Gray
              Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystic Horseman
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Pale Beast
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Togex
              Torike
              Wolf
              

[Fish]          + [Female] = Ice Water
[Fish]          + [Warrior] < Wow Warrior
Root Water         Princess of Tsurugi
White Dolphin        Protector of the Throne
              Queen's Double
              Vishwar Randi
              

[Fish]          + [Female] = Ice Water
[Fish]          + [Beast] < Tatsunootoshigo
Root Water         Nekogal #1
White Dolphin        
              

[Fish]          + [Female] = Amazon of the Seas
[Fish]          + [Warrior] < Wow Warrior
Enchanting Mermaid     Princess of Tsurugi
Root Water         Protector of the Throne
White Dolphin        Queen's Double
              Sonic Maid
              Vishwar Randi
              

[Fish]          + [Female] = Amazon of the Seas
[Fish]          + [Beast] < Tatsunootoshigo
Enchanting Mermaid     Nekogal #1
Wow Warrior         
              

[Fish]          + [Female] = Amazon of the Seas
[Female]         + [Fairy] < Dark Witch
Enchanting Mermaid     Dancing Elf
              Goddess of Whim
              Goddess with the Third Eye
              Key Mace
              Lunar Queen Elzaim
              Muse-A
              

[Fish]          + [Female] = Amazon of the Seas
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Enchanting Mermaid     Arlownay
              

[Fish]          + [Rainbow] = 7 Colored Fish
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Amazon of the Seas     Rainbow Flower
Enchanting Mermaid     
Rainbow Marine Mermaid   
              

[Fish]          + [Rainbow] = 7 Colored Fish
[Female]         + [Fairy] < Dark Witch
Amazon of the Seas     Hoshiningen
Enchanting Mermaid     
Rainbow Marine Mermaid   
              

[Jar]           + [MercurySpellcaster] = Ushi Oni
[Rock]          + [Female] < Mystical Sand
Ancient Jar         Angelwitch
Morphing Jar        Dark Elf
Pot the Trick        Eldeen
              Nemuriko
              Witch of the Black Forest
              Witch's Apprentice
              

[Koumorian]        + [Dragon] = Koumori Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Dragoness the Wicked Knight
Wicked Dragon with the Ersatz Head  Dragon Statue
              

[Koumorian]        + [Dragon] = Koumori Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < D. Human
Lesser Dragon        Dragon Statue
              

[Koumorian]        + [Dragon] = Koumori Dragon
[UsableBeast]       + [Warrior] < Tiger Axe
Air Marmot of Nefariousness  Dragon Statue
Obese Marmot of Nefariousness  
              

[Machine]         + [Dragon] = Metal Dragon
[Machine]         + [Warrior] < Cyber Soldier
Bat             Dragon Statue
Blocker           
Brave Scizzar        
Cannon Soldier       
Cyber Commander       
Cyber Soldier of Darkworld  
Cyber-Stein         
Dharma Cannon        
Disk Magician        
Giga-tech Wolf       
Golgoil           
Holograh          
Jinzo #7          
Mechanical Snail      
Mechanical Spider      
Patrol Robo         
Saber Slasher        
Shovel Crusher       
Steel Ogre Grotto #1    
Steel Scorpion       
Yaiba Robo         
              

[Machine]         + [Dragon] = Metal Dragon
[Machine]         + [Dinosaur] < Cyber Saurus
Ancient Tool        Crawling Dragon #2
Bat             Sword Arm of Dragon
Blast Juggler        
Blocker           
Brave Scizzar        
Cannon Soldier       
Cyber Commander       
Cyber Soldier        
Cyber Soldier of Darkworld  
Cyber-Stein         
Dharma Cannon        
Dice Armadillo       
Disk Magician        
Gatekeeper         
Giant Mech-soldier     
Giga-tech Wolf       
Giganto           
Golgoil           
Ground Attacker Bugroth   
Guardian of the Throne Room  
Holograh          
Jinzo #7          
Machine Attacker      
Mechanical Snail      
Mechanical Spider      
Megasonic Eye        
Metal Fish         
Patrol Robo         
Pendulum Machine      
Saber Slasher        
Shovel Crusher       
Steel Ogre Grotto #1    
Steel Scorpion       
Yaiba Robo         
              

[Machine]         + [Dragon] = Metal Dragon
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Blast Juggler        Dragon Statue
              

[Machine]         + [UsableBeast] = Giga-tech Wolf
[Pyro]          + [UsableBeast] < Flame Cerebrus
Blast Juggler        Air Marmot of Nefariousness
              Armored Rat
              Burglar
              Dark Gray
              Fusionist
              Little Chimera
              Milus Radiant
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Prevent Rat
              Sleeping Lion
              Synchar
              

[Machine]         + [UsableBeast] = Dice Armadillo
[Pyro]          + [UsableBeast] < Flame Cerebrus
Blast Juggler        Frenzied Panda
              Griffore
              Master & Expert
              Mystic Horseman
              Pale Beast
              Silver Fang
              Togex
              Torike
              Wolf
              

[Machine]         + [Warrior] = Cyber Soldier
[Pyro]          + [Warrior] < Charubin the Fire Knight
Blast Juggler        Armaill
              Armed Ninja
              Battle Warrior
              Doron
              Eyearmor
              Greenkappa
              Guardian of the Labyrinth
              Hard Armor
              Hyo
              Kagemusha of the Blue Flame
              Kageningen
              M-warrior #1
              M-warrior #2
              Masked Clown
              Millennium Shield
              Monster Egg
              Mysterious Puppeteer
              Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Skull Stalker
              Supporter in the Shadows
              Swordsman from a Foreign Land
              The Little Swordsman of Aile
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wodan the Resident of the Forest
              Wood Clown
              

[Machine]         + [Warrior] = Cyber Soldier
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Blast Juggler        Celtic Guardian
              D. Human
              Dimensional Warrior
              Dragon Statue
              Dragoness the Wicked Knight
              Dream Clown
              Fiend Sword
              Hero of the East
              Hibikime
              Invader of the Throne
              Kanan the Swordmistress
              Masaki the Legendary Swordsman
              Moon Envoy
              Mushroom Man #2
              Oscillo Hero
              Rhaimundos of the Red Sword
              Sonic Maid
              Stuffed Animal
              The Judgement Hand
              

[MercuryMagicUser]    + [Dragon] = Blackland Fire Dragon
[Zombie]         + [Dragon] < Dragon Zombie
Temple of Skulls      Baby Dragon
              Dragon Statue
              Fairy Dragon
              Lesser Dragon
              One-eyed Shield Dragon
              Petit Dragon
              Wicked Dragon with the Ersatz Head
              Winged Dragon #1
              Yamatano Dragon Scroll
              

[MercuryMagicUser]    + [Dragon] = Blackland Fire Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Dragon Statue
Guardian of the Labyrinth  One-eyed Shield Dragon
Masked Clown        Petit Dragon
Trap Master         Wicked Dragon with the Ersatz Head
Unknown Warrior of Fiend  Yamatano Dragon Scroll
Vishwar Randi        
Wood Clown         
              

[MercuryMagicUser]    + [Dragon] = Blackland Fire Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Dragoness the Wicked Knight
Guardian of the Labyrinth  Dragon Statue
Masked Clown        Fairy Dragon
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wood Clown         
              

[MercuryMagicUser]    + [Dragon] = Blackland Fire Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < D. Human
Guardian of the Labyrinth  Baby Dragon
Masked Clown        Lesser Dragon
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wood Clown         
              

[MercuryMagicUser]    + [Dragon] = Blackland Fire Dragon
[Warrior]         + [Dragon] < Sword Arm of Dragon hoặc sinh đôi
Guardian of the Labyrinth  Baby Dragon
Hibikime          Dragon Statue
Masked Clown        Fairy Dragon
Trap Master         Lesser Dragon
Unknown Warrior of Fiend  One-eyed Shield Dragon
Vishwar Randi        Petit Dragon
Wood Clown         Wicked Dragon with the Ersatz Head
              Winged Dragon #1
              Yamatano Dragon Scroll
              

[MercurySpellcaster]   + [Jar] = Ushi Oni
[Female]         + [Rock] < Mystical Sand
Angelwitch         Ancient Jar
Dark Elf          Morphing Jar
Eldeen           Pot the Trick
Nemuriko          
Witch of the Black Forest  
Witch's Apprentice     
              

[Plant]          + [Dragon] = B. Dragon Jungle King
[Plant]          + [Warrior] < Bean Soldier
Abyss Flower        Dragon Statue
Ancient Tree of Enlightenment  
Arlownay          
Barrel Lily         
Dark Plant         
Darkworld Thorns      
Green Phantom King     
Griggle           
Laughing Flower       
Living Vase         
Man Eater          
Man-eating Plant      
Mushroom Man        
Rainbow Flower       
Snakeyashi         
Tentacle Plant       
Yashinoki          
              

[Plant]          + [Dragon] = B. Dragon Jungle King
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Firegrass          Dragon Statue
              

[Plant]          + [Dragon] = B. Dragon Jungle King
[Plant]          + [Zombie] < Pumpking the King of Ghosts
Abyss Flower        Dragon Zombie
Ancient Tree of Enlightenment  Skelgon
Arlownay          
Barrel Lily         
Bean Soldier        
Dark Plant         
Darkworld Thorns      
Firegrass          
Green Phantom King     
Griggle           
Laughing Flower       
Living Vase         
Man Eater          
Man-eating Plant      
Mushroom Man        
Rainbow Flower       
Snakeyashi         
Tentacle Plant       
Trent            
Yashinoki          
              

[Plant]          + [UsableBeast] = Flower Wolf
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Arlownay          Air Marmot of Nefariousness
              Armored Rat
              Burglar
              Dark Gray
              Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Leogun
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystic Horseman
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Pale Beast
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Togex
              Torike
              Wolf
              

[Plant]          + [UsableBeast] = Flower Wolf
[Pyro]          + [UsableBeast] < Flame Cerebrus
Firegrass          Air Marmot of Nefariousness
              Armored Rat
              Burglar
              Dark Gray
              Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Leogun
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystic Horseman
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Pale Beast
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Togex
              Torike
              Wolf
              

[Plant]          + [Warrior] = Bean Soldier
[Pyro]          + [Warrior] < Charubin the Fire Knight
Firegrass          Armaill
              Armed Ninja
              Battle Warrior
              Doron
              Eyearmor
              Greenkappa
              Guardian of the Labyrinth
              Hard Armor
              Hyo
              Kagemusha of the Blue Flame
              Kageningen
              M-warrior #1
              M-warrior #2
              Masked Clown
              Millennium Shield
              Monster Egg
              Mysterious Puppeteer
              Skull Stalker
              Supporter in the Shadows
              Swordsman from a Foreign Land
              The Little Swordsman of Aile
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Wodan the Resident of the Forest
              Wood Clown
              

[Plant]          + [Warrior] = Bean Soldier
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Firegrass          D. Human
              Dimensional Warrior
              Dragon Statue
              Dragoness the Wicked Knight
              Dream Clown
              Hero of the East
              Masaki the Legendary Swordsman
              Moon Envoy
              Mushroom Man #2
              Oscillo Hero
              Rhaimundos of the Red Sword
              Stuffed Animal
              

[Plant]          + [Warrior] = Bean Soldier
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Abyss Flower        Invader of the Throne
Ancient Tree of Enlightenment  Princess of Tsurugi
Arlownay          Protector of the Throne
Barrel Lily         Queen's Double
Dark Plant         Sonic Maid
Darkworld Thorns      Vishwar Randi
Firegrass          
Green Phantom King     
Griggle           
Laughing Flower       
Living Vase         
Man Eater          
Man-eating Plant      
Mushroom Man        
Rainbow Flower       
Snakeyashi         
Tentacle Plant       
Yashinoki          
              

[Pyro]          + Fiend Kraken = Fire Kraken
[Dragon]         + [Aqua] < Spike Seadra
Darkfire Dragon       Fiend Kraken
              

[Pyro]          + [Rock] = Dissolverock
[Zombie]         + [Rock] < Stone Ghost
Fire Reaper         Ancient Jar
              Haniwa
              Labyrinth Wall
              Morphing Jar
              Muka Muka
              Pot the Trick
              Prisman
              Rock Ogre Grotto #1
              Rock Ogre Grotto #2
              Stone Armadiller
              

[Pyro]          + [Rock] = Dissolverock
[Warrior]         + [Rock] < Minomushi Warrior
Armaill           Ancient Jar
Kagemusha of the Blue Flame  Haniwa
              Labyrinth Wall
              Morphing Jar
              Muka Muka
              Pot the Trick
              Prisman
              Rock Ogre Grotto #1
              Rock Ogre Grotto #2
              Stone Armadiller
              

[Pyro]          + [Turtle] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Spellcaster]       + [Turtle] < 30,000-Year White Turtle
Flame Manipulator      Catapult Turtle
              Monsturtle
              Turtle Raccoon
              Turtle Tiger
              

[Pyro]          + [Turtle] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Rock]          + [Turtle] < Boulder Tortoise
Dissolverock        30,000-Year White Turtle
              Catapult Turtle
              Monsturtle
              Turtle Raccoon
              Turtle Tiger
              

[Pyro]          + [Turtle] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Winged Beast]      + [Turtle] < Turtle Bird
Mavelus           30,000-Year White Turtle
              Catapult Turtle
              Monsturtle
              Turtle Raccoon
              Turtle Tiger
              

[Pyro]          + [Warrior] = Charubin the Fire Knight
[Zombie]         + [Warrior] < Zombie Warrior
Fire Reaper         Armaill
Flame Ghost         Armed Ninja
              Battle Warrior
              Doron
              Eyearmor
              Greenkappa
              Guardian of the Labyrinth
              Hard Armor
              Hyo
              Kagemusha of the Blue Flame
              Kageningen
              M-warrior #1
              M-warrior #2
              Masked Clown
              Millennium Shield
              Monster Egg
              Mysterious Puppeteer
              Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Skull Stalker
              Supporter in the Shadows
              Swordsman from a Foreign Land
              The Little Swordsman of Aile
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wodan the Resident of the Forest
              Wood Clown
              

[Pyro]          + [Warrior] = Charubin the Fire Knight
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Firegrass          Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Vishwar Randi
              

[Pyro]          + [Warrior] = Flame Swordsman
[Zombie]         + [Warrior] < Zombie Warrior
Fire Reaper         Hero of the East
Flame Ghost         Masaki the Legendary Swordsman
              Moon Envoy
              

[Pyro]          + [Warrior] = Flame Swordsman
[Zombie]         + [Warrior] < Armored Zombie
Fire Reaper         Celtic Guardian
Flame Ghost         D. Human
              Dimensional Warrior
              Dragoness the Wicked Knight
              Dream Clown
              Fiend Sword
              Hibikime
              Invader of the Throne
              Kanan the Swordmistress
              Mushroom Man #2
              Oscillo Hero
              Rhaimundos of the Red Sword
              Sonic Maid
              Stuffed Animal
              The Judgement Hand
              

[Pyro]          + [Warrior] = Flame Swordsman
[Zombie]         + [Dragon] < Dragon Zombie
Fire Reaper         Dragon Statue
Flame Ghost         
              

[Pyro]          + [Warrior] = Flame Swordsman
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Firegrass          Beautiful Beast Trainer
              Beautiful Headhuntress
              Hibikime
              Invader of the Throne
              Kanan the Swordmistress
              Sonic Maid
              Succubus Knight
              

[Pyro]          + [Winged Beast] = Crimson Sunbird
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Armaill           Mavelus
Kagemusha of the Blue Flame  
              

[Pyro]          + [Winged Beast] = Crimson Sunbird
[Warrior]         + [Pyro] < Vermillion Sparrow
Flame Swordsman       Mavelus
              

[Pyro]          + [Winged Beast] = Crimson Sunbird
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Firegrass          Harpie Lady
              

[Pyro]          + [Winged Beast] = Crimson Sunbird
[Dragon]         + Harpie Lady < Harpie's Pet Dragon
Darkfire Dragon       Harpie Lady
Metal Dragon        
Tyhone #2          
Yamadron          
              

[Pyro]          + [Winged Beast] = Crimson Sunbird
[Rock]          + [Female] < Mystical Sand
Dissolverock        Harpie Lady
              Harpie Lady Sisters
              

[Pyro]          + [Zombie] = Flame Ghost
[Plant]          + [Zombie] < Wood Remains
Firegrass          Blue-eyed Silver Zombie
              Bone Mouse
              Dokuroizo the Grim Reaper
              Fiend's Hand
              Fire Reaper
              Graveyard and the Hand of Invitation
              Mech Mole Zombie
              Phantom Ghost
              Shadow Specter
              Skull Servant
              Temple of Skulls
              The Wandering Doomed
              

[Pyro]          + [Zombie] = Flame Ghost
[Warrior]         + [Zombie] < Zombie Warrior
Armaill           Blue-eyed Silver Zombie
Kagemusha of the Blue Flame  Bone Mouse
              Dokuroizo the Grim Reaper
              Fiend's Hand
              Fire Reaper
              Graveyard and the Hand of Invitation
              Mech Mole Zombie
              Phantom Ghost
              Shadow Specter
              Skull Servant
              Temple of Skulls
              The Wandering Doomed
              

[Pyro]          + [Zombie] = Flame Ghost
[Rock]          + [Zombie] < Stone Ghost
Dissolverock        Blue-eyed Silver Zombie
              Bone Mouse
              Dokuroizo the Grim Reaper
              Fiend's Hand
              Fire Reaper
              Graveyard and the Hand of Invitation
              Mech Mole Zombie
              Phantom Ghost
              Shadow Specter
              Skull Servant
              Temple of Skulls
              The Wandering Doomed
              

[Pyro]          + [Zombie] = Flame Ghost
[Spellcaster]       + [Zombie] < Magical Ghost
Flame Manipulator      Blue-eyed Silver Zombie
              Bone Mouse
              Dokuroizo the Grim Reaper
              Fiend's Hand
              Fire Reaper
              Graveyard and the Hand of Invitation
              Mech Mole Zombie
              Phantom Ghost
              Shadow Specter
              Skull Servant
              Temple of Skulls
              The Wandering Doomed
              

[Pyro]          + [Zombie] = Flame Ghost
[Zombie]         + Graveyard and the Hand of Invitation < The Snake Hair
Fire Reaper         Graveyard and the Hand of Invitation
              

[Rainbow]         + [Fish] = 7 Colored Fish
[Plant]          + [Female] < Queen of Autumn Leaves
Rainbow Flower       Amazon of the Seas
              Enchanting Mermaid
              Rainbow Marine Mermaid
              

[Rainbow]         + [Fish] = 7 Colored Fish
[Fairy]          + [Female] < Dark Witch
Hoshiningen         Amazon of the Seas
              Enchanting Mermaid
              Rainbow Marine Mermaid
              

[Rock]          + [Dragon] = Stone D.
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Dissolverock        Dragon Statue
              

[Rock]          + [Female] = Mystical Sand
[Pyro]          + [Warrior] < Charubin the Fire Knight
Dissolverock        Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Vishwar Randi
              

[Rock]          + [Female] = Mystical Sand
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Dissolverock        Beautiful Beast Trainer
              Beautiful Headhuntress
              Hibikime
              Invader of the Throne
              Kanan the Swordmistress
              Sonic Maid
              Succubus Knight
              

[Rock]          + [Female] = Mystical Sand
[Dragon]         + [Plant] < B. Dragon Jungle King
Stone D.          Arlownay
              Queen of Autumn Leaves
              Rose Spectre of Dunn
              

[Rock]          + [Pyro] = Dissolverock
[Rock]          + [Zombie] < Stone Ghost
Ancient Jar         Fire Reaper
Haniwa           
Labyrinth Wall       
Morphing Jar        
Muka Muka          
Pot the Trick        
Prisman           
Rock Ogre Grotto #1     
Rock Ogre Grotto #2     
Stone Armadiller      
              

[Rock]          + [Pyro] = Dissolverock
[Rock]          + [Warrior] < Minomushi Warrior
Ancient Jar         Armaill
Haniwa           Kagemusha of the Blue Flame
Labyrinth Wall       
Morphing Jar        
Muka Muka          
Pot the Trick        
Prisman           
Rock Ogre Grotto #1     
Rock Ogre Grotto #2     
Stone Armadiller      
              

[Rock]          + [Warrior] = Minomushi Warrior
[Pyro]          + [Warrior] < Charubin the Fire Knight
Dissolverock        Armaill
              Armed Ninja
              Battle Warrior
              Doron
              Eyearmor
              Greenkappa
              Guardian of the Labyrinth
              Hard Armor
              Hyo
              Kagemusha of the Blue Flame
              Kageningen
              M-warrior #1
              M-warrior #2
              Masked Clown
              Millennium Shield
              Monster Egg
              Mysterious Puppeteer
              Princess of Tsurugi
              Protector of the Throne
              Queen's Double
              Skull Stalker
              Supporter in the Shadows
              Swordsman from a Foreign Land
              The Little Swordsman of Aile
              Trap Master
              Unknown Warrior of Fiend
              Vishwar Randi
              Wodan the Resident of the Forest
              Wood Clown
              

[Rock]          + [Warrior] = Minomushi Warrior
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Dissolverock        Dimensional Warrior
              Dragon Statue
              Dragoness the Wicked Knight
              Dream Clown
              Hero of the East
              Masaki the Legendary Swordsman
              Moon Envoy
              Mushroom Man #2
              Oscillo Hero
              Rhaimundos of the Red Sword
              Sonic Maid
              Stuffed Animal
              

[Rock]          + [Warrior] = Minomushi Warrior
[Rock]          + [Dragon] < Stone D.
Ancient Jar         Dragon Statue
Barrel Rock         
Haniwa           
Labyrinth Wall       
Morphing Jar        
Muka Muka          
Pot the Trick        
Prisman           
Rock Ogre Grotto #1     
Rock Ogre Grotto #2     
Stone Armadiller      
Stone Ghost         
The Statue of Easter Island  
The Thing That Hides in the Mud  
              

[Rock]          + [Warrior] = Minomushi Warrior
[Rock]          + [Female] < Mystical Sand
Ancient Jar         Princess of Tsurugi
Barrel Rock         Protector of the Throne
Haniwa           Queen's Double
Labyrinth Wall       Sonic Maid
Morphing Jar        Vishwar Randi
Muka Muka          
Pot the Trick        
Prisman           
Rock Ogre Grotto #1     
Rock Ogre Grotto #2     
Stone Armadiller      
Stone Ghost         
The Statue of Easter Island  
The Thing That Hides in the Mud  
              

[Spellcaster]       + Mystic Lamp = Lord of the Lamp
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Mystical Elf        Mystic Lamp
              

[Spellcaster]       + Spike Seadra = Kaminari Attack
Time Wizard        + [Dragon] < Thousand Dragon
Time Wizard         Spike Seadra
              

[Spellcaster]       + [Thunder] = Kaminari Attack
Time Wizard        + [Dragon] < Thousand Dragon
Time Wizard         Thunder Dragon
              

[Spellcaster]       + [Zombie] = Magical Ghost
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Mystical Elf        Temple of Skulls
              

[Thunder]         + [Dragon] = Twin-headed Thunder Dragon
[Dragon]         + [Zombie] < Skelgon
Thunder Dragon       Dragon Zombie
              

[Thunder]         + [Dragon] = Twin-headed Thunder Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Sword Arm of Dragon
Thunder Dragon       Dragon Statue
              

[Thunder]         + [Spellcaster] = Kaminari Attack
[Dragon]         + Time Wizard < Thousand Dragon
Thunder Dragon       Time Wizard
              

[Turtle]         + [Dragon] = Sea King Dragon
[Aqua]          + [Dragon] < Spike Seadra
30,000-Year White Turtle  Baby Dragon
Boulder Tortoise      Blackland Fire Dragon
Catapult Turtle       Darkfire Dragon
Giant Turtle Who Feeds on Flames  Dragon Statue
Monsturtle         Fairy Dragon
Turtle Raccoon       Koumori Dragon
Turtle Tiger        Lesser Dragon
              One-eyed Shield Dragon
              Petit Dragon
              Takriminos
              Wicked Dragon with the Ersatz Head
              Winged Dragon #1
              Yamatano Dragon Scroll
              

[Turtle]         + [Dragon] = Sea King Dragon
[Aqua]          + [Dragon] < Kairyu-shin
30,000-Year White Turtle  Crawling Dragon
Boulder Tortoise      Crawling Dragon #2
Catapult Turtle       Dragon Zombie
Giant Turtle Who Feeds on Flames  Skelgon
Monsturtle         Spike Seadra
Turtle Raccoon       Sword Arm of Dragon
Turtle Tiger        Thunder Dragon
              Tyhone #2
              Yamadron
              

[Turtle]         + [Pyro] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Turtle]         + [Spellcaster] < 30,000-Year White Turtle
Catapult Turtle       Flame Manipulator
Monsturtle         
Turtle Raccoon       
Turtle Tiger        
              

[Turtle]         + [Pyro] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Turtle]         + [Rock] < Boulder Tortoise
30,000-Year White Turtle  Dissolverock
Catapult Turtle       
Monsturtle         
Turtle Raccoon       
Turtle Tiger        
              

[Turtle]         + [Pyro] = Giant Turtle Who Feeds on Flames
[Turtle]         + [Winged Beast] < Turtle Bird
30,000-Year White Turtle  Mavelus
Catapult Turtle       
Monsturtle         
Turtle Raccoon       
Turtle Tiger        
              

[UsableBeast]       + [Machine] = Giga-tech Wolf
[UsableBeast]       + [Pyro] < Flame Cerebrus
Air Marmot of Nefariousness  Blast Juggler
Armored Rat         
Burglar           
Dark Gray          
Fusionist          
Little Chimera       
Milus Radiant        
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Prevent Rat         
Sleeping Lion        
Synchar           
              

[UsableBeast]       + [Machine] = Dice Armadillo
[UsableBeast]       + [Pyro] < Flame Cerebrus
Frenzied Panda       Blast Juggler
Griffore          
Master & Expert       
Mystic Horseman       
Pale Beast         
Silver Fang         
Togex            
Torike           
Wolf            
              

[UsableBeast]       + [Plant] = Flower Wolf
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Air Marmot of Nefariousness  Arlownay
Armored Rat         
Burglar           
Dark Gray          
Frenzied Panda       
Fusionist          
Griffore          
Leogun           
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystic Horseman       
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Pale Beast         
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Togex            
Torike           
Wolf            
              

[UsableBeast]       + [Plant] = Flower Wolf
[UsableBeast]       + [Pyro] < Flame Cerebrus
Air Marmot of Nefariousness  Firegrass
Armored Rat         
Burglar           
Dark Gray          
Frenzied Panda       
Fusionist          
Griffore          
Leogun           
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystic Horseman       
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Pale Beast         
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Togex            
Torike           
Wolf            
              

[UsableBeast]       + [Warrior] = Tiger Axe
[UsableBeast]       + [Female] < Nekogal #2
Air Marmot of Nefariousness  Princess of Tsurugi
Armored Rat         Protector of the Throne
Burglar           Queen's Double
Dark Gray          Sonic Maid
Frenzied Panda       Vishwar Randi
Fusionist          
Griffore          
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Torike           
Wolf            
              

[UsableBeast]       + [Warrior] = Tiger Axe
[UsableBeast]       + [Pyro] < Flame Cerebrus
Air Marmot of Nefariousness  Armaill
Armored Rat         Kagemusha of the Blue Flame
Burglar           
Dark Gray          
Frenzied Panda       
Fusionist          
Griffore          
Little Chimera       
Master & Expert       
Milus Radiant        
Mystical Sheep #1      
Mystical Sheep #2      
Obese Marmot of Nefariousness  
Prevent Rat         
Silver Fang         
Sleeping Lion        
Synchar           
Torike           
Wolf            
              

[Warrior]         + The Judgement Hand = Judge Man
[Dragon]         + [Warrior] < Sword Arm of Dragon
Dragon Statue        The Judgement Hand
              

[Warrior]         + The Judgement Hand = Judge Man
{Hibikime, Sonic Maid}  + [MusKingian] < Musician King
Hibikime          The Judgement Hand
Sonic Maid         
              

[Warrior]         + The Judgement Hand = Judge Man
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Armaill           The Judgement Hand
Kagemusha of the Blue Flame  
              

[Warrior]         + The Judgement Hand = Judge Man
[Pyro]          + [Warrior] < Vermillion Sparrow
Flame Swordsman       The Judgement Hand
              

[Warrior]         + [Dragon] = Dragoness the Wicked Knight
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Armaill           Dragon Statue
Kagemusha of the Blue Flame  
              

[Warrior]         + [Dragon] = Sword Arm of Dragon
[Dragon]         + [Zombie] < Skelgon
Dragon Statue        Dragon Zombie
              

[Warrior]         + [Dragon] = Sword Arm of Dragon
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Ansatsu           Darkfire Dragon
Armaill           Tyhone #2
Armed Ninja         Yamadron
Axe Raider         
Battle Warrior       
Beautiful Headhuntress   
Celtic Guardian       
D. Human          
Dimensional Warrior     
Doron            
Dragon Statue        
Dragoness the Wicked Knight  
Dream Clown         
Eyearmor          
Fiend Sword         
Greenkappa         
Guardian of the Labyrinth  
Hard Armor         
Hero of the East      
Hibikime          
Hyo             
Invader of the Throne    
Kagemusha of the Blue Flame  
Kageningen         
Kanan the Swordmistress   
Karbonala Warrior      
Kojikocy          
Lava Battleguard      
M-warrior #1        
M-warrior #2        
Masaki the Legendary Swordsman  
Masked Clown        
Millennium Shield      
Monster Egg         
Moon Envoy         
Mushroom Man #2       
Mysterious Puppeteer    
Oscillo Hero        
Princess of Tsurugi     
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Rhaimundos of the Red Sword  
Skull Stalker        
Sonic Maid         
Stuffed Animal       
Succubus Knight       
Supporter in the Shadows  
Swordsman from a Foreign Land  
The Judgement Hand     
The Little Swordsman of Aile  
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wall Shadow         
Wodan the Resident of the Forest  
Wood Clown         
Zanki            
              

[Warrior]         + [Dragon] = Sword Arm of Dragon
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Celtic Guardian       Blackland Fire Dragon
              

[Warrior]         + [Elf] = Celtic Guardian
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Guardian of the Labyrinth  Dancing Elf
Masked Clown        Mystical Elf
Trap Master         Wing Egg Elf
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wood Clown         
              

[Warrior]         + [Machine] = Cyber Soldier
[Warrior]         + [Pyro] < Charubin the Fire Knight
Armaill           Blast Juggler
Armed Ninja         
Battle Warrior       
Doron            
Eyearmor          
Greenkappa         
Guardian of the Labyrinth  
Hard Armor         
Hyo             
Kagemusha of the Blue Flame  
Kageningen         
M-warrior #1        
M-warrior #2        
Masked Clown        
Millennium Shield      
Monster Egg         
Mysterious Puppeteer    
Princess of Tsurugi     
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Skull Stalker        
Supporter in the Shadows  
Swordsman from a Foreign Land  
The Little Swordsman of Aile  
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wodan the Resident of the Forest  
Wood Clown         
              

[Warrior]         + [Machine] = Cyber Soldier
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Celtic Guardian       Blast Juggler
D. Human          
Dimensional Warrior     
Dragon Statue        
Dragoness the Wicked Knight  
Dream Clown         
Fiend Sword         
Hero of the East      
Hibikime          
Invader of the Throne    
Kanan the Swordmistress   
Masaki the Legendary Swordsman  
Moon Envoy         
Mushroom Man #2       
Oscillo Hero        
Rhaimundos of the Red Sword  
Sonic Maid         
Stuffed Animal       
The Judgement Hand     
              

[Warrior]         + [Plant] = Bean Soldier
[Warrior]         + [Pyro] < Charubin the Fire Knight
Armaill           Firegrass
Armed Ninja         
Battle Warrior       
Doron            
Eyearmor          
Greenkappa         
Guardian of the Labyrinth  
Hard Armor         
Hyo             
Kagemusha of the Blue Flame  
Kageningen         
M-warrior #1        
M-warrior #2        
Masked Clown        
Millennium Shield      
Monster Egg         
Mysterious Puppeteer    
Skull Stalker        
Supporter in the Shadows  
Swordsman from a Foreign Land  
The Little Swordsman of Aile  
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Wodan the Resident of the Forest  
Wood Clown         
              

[Warrior]         + [Plant] = Bean Soldier
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
D. Human          Firegrass
Dimensional Warrior     
Dragon Statue        
Dragoness the Wicked Knight  
Dream Clown         
Hero of the East      
Masaki the Legendary Swordsman  
Moon Envoy         
Mushroom Man #2       
Oscillo Hero        
Rhaimundos of the Red Sword  
Stuffed Animal       
              

[Warrior]         + [Plant] = Bean Soldier
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Invader of the Throne    Abyss Flower
Princess of Tsurugi     Ancient Tree of Enlightenment
Protector of the Throne   Arlownay
Queen's Double       Barrel Lily
Sonic Maid         Dark Plant
Vishwar Randi        Darkworld Thorns
              Firegrass
              Green Phantom King
              Griggle
              Laughing Flower
              Living Vase
              Man Eater
              Man-eating Plant
              Mushroom Man
              Rainbow Flower
              Snakeyashi
              Tentacle Plant
              Yashinoki
              

[Warrior]         + [Pyro] = Charubin the Fire Knight
[Warrior]         + [Zombie] < Zombie Warrior
Armaill           Fire Reaper
Armed Ninja         Flame Ghost
Battle Warrior       
Doron            
Eyearmor          
Greenkappa         
Guardian of the Labyrinth  
Hard Armor         
Hyo             
Kagemusha of the Blue Flame  
Kageningen         
M-warrior #1        
M-warrior #2        
Masked Clown        
Millennium Shield      
Monster Egg         
Mysterious Puppeteer    
Princess of Tsurugi     
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Skull Stalker        
Supporter in the Shadows  
Swordsman from a Foreign Land  
The Little Swordsman of Aile  
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wodan the Resident of the Forest  
Wood Clown         
              

[Warrior]         + [Pyro] = Charubin the Fire Knight
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Princess of Tsurugi     Firegrass
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Vishwar Randi        
              

[Warrior]         + [Pyro] = Flame Swordsman
[Warrior]         + [Zombie] < Zombie Warrior
Hero of the East      Fire Reaper
Masaki the Legendary Swordsman  Flame Ghost
Moon Envoy         
              

[Warrior]         + [Pyro] = Flame Swordsman
[Warrior]         + [Zombie] < Armored Zombie
Celtic Guardian       Fire Reaper
D. Human          Flame Ghost
Dimensional Warrior     
Dragoness the Wicked Knight  
Dream Clown         
Fiend Sword         
Hibikime          
Invader of the Throne    
Kanan the Swordmistress   
Mushroom Man #2       
Oscillo Hero        
Rhaimundos of the Red Sword  
Sonic Maid         
Stuffed Animal       
The Judgement Hand     
              

[Warrior]         + [Pyro] = Flame Swordsman
[Dragon]         + [Zombie] < Dragon Zombie
Dragon Statue        Fire Reaper
              Flame Ghost
              

[Warrior]         + [Pyro] = Flame Swordsman
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Beautiful Beast Trainer   Firegrass
Beautiful Headhuntress   
Hibikime          
Invader of the Throne    
Kanan the Swordmistress   
Sonic Maid         
Succubus Knight       
              

[Warrior]         + [Rock] = Minomushi Warrior
[Warrior]         + [Pyro] < Charubin the Fire Knight
Armaill           Dissolverock
Armed Ninja         
Battle Warrior       
Doron            
Eyearmor          
Greenkappa         
Guardian of the Labyrinth  
Hard Armor         
Hyo             
Kagemusha of the Blue Flame  
Kageningen         
M-warrior #1        
M-warrior #2        
Masked Clown        
Millennium Shield      
Monster Egg         
Mysterious Puppeteer    
Princess of Tsurugi     
Protector of the Throne   
Queen's Double       
Skull Stalker        
Supporter in the Shadows  
Swordsman from a Foreign Land  
The Little Swordsman of Aile  
Trap Master         
Unknown Warrior of Fiend  
Vishwar Randi        
Wodan the Resident of the Forest  
Wood Clown         
              

[Warrior]         + [Rock] = Minomushi Warrior
[Warrior]         + [Pyro] < Flame Swordsman
Dimensional Warrior     Dissolverock
Dragon Statue        
Dragoness the Wicked Knight  
Dream Clown         
Hero of the East      
Masaki the Legendary Swordsman  
Moon Envoy         
Mushroom Man #2       
Oscillo Hero        
Rhaimundos of the Red Sword  
Sonic Maid         
Stuffed Animal       
              

[Warrior]         + [Rock] = Minomushi Warrior
[Dragon]         + [Rock] < Stone D.
Dragon Statue        Ancient Jar
              Barrel Rock
              Haniwa
              Labyrinth Wall
              Morphing Jar
              Muka Muka
              Pot the Trick
              Prisman
              Rock Ogre Grotto #1
              Rock Ogre Grotto #2
              Stone Armadiller
              Stone Ghost
              The Statue of Easter Island
              The Thing That Hides in the Mud
              

[Warrior]         + [Rock] = Minomushi Warrior
[Female]         + [Rock] < Mystical Sand
Princess of Tsurugi     Ancient Jar
Protector of the Throne   Barrel Rock
Queen's Double       Haniwa
Sonic Maid         Labyrinth Wall
Vishwar Randi        Morphing Jar
              Muka Muka
              Pot the Trick
              Prisman
              Rock Ogre Grotto #1
              Rock Ogre Grotto #2
              Stone Armadiller
              Stone Ghost
              The Statue of Easter Island
              The Thing That Hides in the Mud
              

[Warrior]         + [UsableBeast] = Tiger Axe
[Female]         + [UsableBeast] < Nekogal #2
Princess of Tsurugi     Air Marmot of Nefariousness
Protector of the Throne   Armored Rat
Queen's Double       Burglar
Sonic Maid         Dark Gray
Vishwar Randi        Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Torike
              Wolf
              

[Warrior]         + [UsableBeast] = Tiger Axe
[Pyro]          + [UsableBeast] < Flame Cerebrus
Armaill           Air Marmot of Nefariousness
Kagemusha of the Blue Flame  Armored Rat
              Burglar
              Dark Gray
              Frenzied Panda
              Fusionist
              Griffore
              Little Chimera
              Master & Expert
              Milus Radiant
              Mystical Sheep #1
              Mystical Sheep #2
              Obese Marmot of Nefariousness
              Prevent Rat
              Silver Fang
              Sleeping Lion
              Synchar
              Torike
              Wolf
              

[Warrior]         + [Zombie] = Zombie Warrior
[Dragon]         + [Zombie] < Dragon Zombie
Dragon Statue        Blue-eyed Silver Zombie
              Bone Mouse
              Corroding Shark
              Dokuroizo the Grim Reaper
              Fiend's Hand
              Fire Reaper
              Flame Ghost
              Graveyard and the Hand of Invitation
              Mech Mole Zombie
              Phantom Ghost
              Shadow Specter
              Skull Servant
              Temple of Skulls
              The Wandering Doomed
              Three-legged Zombies
              Wood Remains
              

[Warrior]         + [Zombie] = Armored Zombie
[Dragon]         + [Zombie] < Dragon Zombie
Dragon Statue        Clown Zombie
              Dark Assailant
              Magical Ghost
              The 13th Grave
              Yaranzo
              Zombie Warrior
              

[Warrior]         + [Zombie] = Armored Zombie
[Elf]           + [MercuryMagicUser] < Dark Elf
Celtic Guardian       Temple of Skulls
              

[Winged Beast]      + The Judgement Hand = Punished Eagle
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Mavelus           The Judgement Hand
              

[Winged Beast]      + [Pyro] = Crimson Sunbird
[Pyro]          + [Warrior] < Flame Swordsman
Mavelus           Armaill
              Kagemusha of the Blue Flame
              

[Winged Beast]      + [Pyro] = Crimson Sunbird
[Pyro]          + [Warrior] < Vermillion Sparrow
Mavelus           Flame Swordsman
              

[Winged Beast]      + [Pyro] = Crimson Sunbird
[Female]         + [Plant] < Queen of Autumn Leaves
Harpie Lady         Firegrass
              

[Winged Beast]      + [Pyro] = Crimson Sunbird
Harpie Lady        + [Dragon] < Harpie's Pet Dragon
Harpie Lady         Darkfire Dragon
              Metal Dragon
              Tyhone #2
              Yamadron
              

[Winged Beast]      + [Pyro] = Crimson Sunbird
[Female]         + [Rock] < Mystical Sand
Harpie Lady         Dissolverock
Harpie Lady Sisters     
              

[Zombie]         + [Dragon] = Curse of Dragon
[Dragon]         + [Warrior] < Sword Arm of Dragon
Skelgon           Dragon Statue
              

[Zombie]         + [Dragon] = Curse of Dragon
[Dragon]         + [Thunder] < Twin-headed Thunder Dragon
Skelgon           Thunder Dragon
              

[Zombie]         + [Pyro] = Flame Ghost
[Zombie]         + [Plant] < Wood Remains
Blue-eyed Silver Zombie   Firegrass
Bone Mouse         
Dokuroizo the Grim Reaper  
Fiend's Hand        
Fire Reaper         
Graveyard and the Hand of Invitation  
Mech Mole Zombie      
Phantom Ghost        
Shadow Specter       
Skull Servant        
Temple of Skulls      
The Wandering Doomed    
              

[Zombie]         + [Pyro] = Flame Ghost
[Zombie]         + [Warrior] < Zombie Warrior
Blue-eyed Silver Zombie   Armaill
Bone Mouse         Kagemusha of the Blue Flame
Dokuroizo the Grim Reaper  
Fiend's Hand        
Fire Reaper         
Graveyard and the Hand of Invitation  
Mech Mole Zombie      
Phantom Ghost        
Shadow Specter       
Skull Servant        
Temple of Skulls      
The Wandering Doomed    
              

[Zombie]         + [Pyro] = Flame Ghost
[Zombie]         + [Rock] < Stone Ghost
Blue-eyed Silver Zombie   Dissolverock
Bone Mouse         
Dokuroizo the Grim Reaper  
Fiend's Hand        
Fire Reaper         
Graveyard and the Hand of Invitation  
Mech Mole Zombie      
Phantom Ghost        
Shadow Specter       
Skull Servant        
Temple of Skulls      
The Wandering Doomed    
              

[Zombie]         + [Pyro] = Flame Ghost
[Zombie]         + [Spellcaster] < Magical Ghost
Blue-eyed Silver Zombie   Flame Manipulator
Bone Mouse         
Dokuroizo the Grim Reaper  
Fiend's Hand        
Fire Reaper         
Graveyard and the Hand of Invitation  
Mech Mole Zombie      
Phantom Ghost        
Shadow Specter       
Skull Servant        
Temple of Skulls      
The Wandering Doomed    
              

[Zombie]         + [Pyro] = Flame Ghost
Graveyard and the Hand of Invitation + [Zombie] < The Snake Hair
Graveyard and the Hand of Invitation  Fire Reaper
              

[Zombie]         + [Spellcaster] = Magical Ghost
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Temple of Skulls      Mystical Elf
              

[Zombie]         + [Warrior] = Zombie Warrior
[Zombie]         + [Dragon] < Dragon Zombie
Blue-eyed Silver Zombie   Dragon Statue
Bone Mouse         
Corroding Shark       
Dokuroizo the Grim Reaper  
Fiend's Hand        
Fire Reaper         
Flame Ghost         
Graveyard and the Hand of Invitation  
Mech Mole Zombie      
Phantom Ghost        
Shadow Specter       
Skull Servant        
Temple of Skulls      
The Wandering Doomed    
Three-legged Zombies    
Wood Remains        
              

[Zombie]         + [Warrior] = Armored Zombie
[Zombie]         + [Dragon] < Dragon Zombie
Clown Zombie        Dragon Statue
Dark Assailant       
Magical Ghost        
The 13th Grave       
Yaranzo           
Zombie Warrior       
              

[Zombie]         + [Warrior] = Armored Zombie
[MercuryMagicUser]    + [Elf] < Dark Elf
Temple of Skulls      Celtic Guardian

Đội ngũ quản trị luôn nỗ lực hết mình để đem đến những nội dung chất lượng nhất cho độc giả là các game thủ. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về [email protected]. Xin trân trọng cảm ơn!

GameN

Ban biên tập

BÀI MỚI

OP Mainnet chính thức bước vào Layer-2 giai đoạn 1

Mạng lưới Layer-2 sử dụng Optimism Rollups là OP Mainnet thông báo tích hợp Fault Proof, tiến lên Stage 1 của giai đoạn phát triển L2.

Polygon ra mắt quỹ hỗ trợ hệ sinh thái trị giá hơn 620 triệu USD

Quỹ tài trợ cộng đồng Polygon CGP sẽ cung cấp 1 tỷ token POL (trị giá hơn 620 triệu USD) cho các nhà phát triển đặt mục tiêu xây dựng lâu dài trên Polygon.

Mạng xã hội crypto Farcaster bắt đầu hạ nhiệt

Vào cuối tháng 5, dự án Farcaster đã huy động được 150 triệu USD vòng series A do quỹ đầu tư Paradigm dẫn đầu. Vòng gọi vốn thành công diễn ra sau khi báo cáo tháng 3 của mạng xã hội phi tập trung cho biết họ đang tìm cách nâng định mức nền tảng ở 1 tỷ USD.

Game đen đủi nhất năm Dark and Darker trở lại miễn phí trên Steam

Sẽ chẳng quá nếu nói rằng Dark and Darker là tựa game gặp nhiều vấn đề bậc nhất trong năm 2023.

Follow us

5,655Thành viênThích
1,204Người theo dõiTheo dõi
2,189Người theo dõiĐăng Ký
Dành cho quảng cáo

ĐỌC NHIỀU