Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024
TagsBlast

Blast

Layer-2 Blast chốt hạ airdrop muộn còn hơn không

Blast cuối cùng đã chốt hạ airdrop vào ngày 26/06/2024. Dù muộn hơn dự kiến, đây vẫn là tin tốt dành cho người dùng của hệ sinh thái này.

ĐỌC NHIỀU