Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2024
TagsUniswap

Uniswap

Uniswap hoãn bỏ phiếu đề xuất chia phí

Cuộc bỏ phiếu chính thức cho đề xuất chia phí giao dịch của Uniswap đã không thể bắt đầu theo lịch vào ngày 31/05.

Uniswap nắm giữ 41 triệu USD nhưng chỉ đủ vận hành đến hết năm 2025

Uniswap Foundation tiết lộ nắm giữ lên tới 41,41 triệu USD dưới dạng tiền mặt và stablecoin, nhưng dự kiến "chỉ đủ" chi tiêu đến cuối năm 2025.

ĐỌC NHIỀU