Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024
TagsNeuralink

Neuralink

Neuralink xác nhận ca cấy ghép chip não đầu tiên ‘gặp vấn đề’

Công ty Neuralink của tỉ phú Elon Musk gặp vấn đề với hệ thống giao diện não-máy tính (BCI) được cấy ghép vào người lần đầu tiên.

ĐỌC NHIỀU