Thứ Ba, 25 Tháng Sáu, 2024
TagsMicroStrategy

MicroStrategy

MicroStrategy bắt đáy thêm 786 triệu USD tiền Bitcoin

MicroStrategy mua thêm 786 triệu USD Bitcoin từ số tiền thu được qua đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi gần đây. Công ty đại chúng này hiện đang nắm giữ đến 226.331 BTC.

MicroStrategy lại chào bán trái phiếu để bắt đáy Bitcoin

Đây là lần thứ 3 chào bán lượng lớn trái phiếu chuyển đổi của MicroStrategy, theo sau 2 lần trước đó vào tháng 3 với số tiền huy động được khoảng 1,5 tỷ USD.

MicroStrategy tiếp tục bắt đáy Bitcoin trong tháng 4

MicroStrategy đã mua thêm 7,8 triệu USD Bitcoin trong tháng 04/2024, nâng lượng nắm giữ lên con số 214.400 BTC.

ĐỌC NHIỀU