Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
TagsAligned Layer

Aligned Layer

Aligned Layer hoàn tất gọi vốn 20 triệu USD

Aligned Layer sẽ trở thành AVS (Actively Validated Services) tiếp theo trên restaking EigenLayer, qua đó thừa hưởng tính bảo mật từ cơ chế của giao thức này.

ĐỌC NHIỀU