Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024
TagsPolyhedra Network

Polyhedra Network

Hậu drama với zkSync, Polyhedra Network phải đổi tên mã

Quyết định đổi mã ticker thành "ZKJ" của Polyhedra Network diễn ra sau tranh chấp quyền sở hữu mã "ZK" kéo dài 1 tuần bất thành với zkSync.

ĐỌC NHIỀU