Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023
TagsPolygon

Polygon

Binance ngừng hỗ trợ NFT mạng Polygon

Chương trình stake NFT The Sandbox (SAND) và các NFT thuộc mạng lưới Polygon (MATIC) sẽ chính thức ngừng hỗ trợ trên Binance NFT kể từ ngày 26/09/2023

Polygon đề xuất nâng cấp PoS Chain thành zkEVM Validium

Nhóm kỹ sư của Polygon Labs đã đề xuất nâng cấp sidechain PoS hiện tại thành layer-2 “zkEVM Validium”.

ĐỌC NHIỀU