Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024
TagsPlume

Plume

Plume gọi vốn thành công 10 triệu USD vòng Seed

Layer-2 Plume đã hoàn tất gọi vốn vòng Seed với trị giá 10 triệu USD dẫn đầu bởi Haun Ventures.

ĐỌC NHIỀU