Chủ Nhật, 19 Tháng Năm, 2024
TagsInjective

Injective

Injective lên kế hoạch làm layer-3 trên Arbitrum

Giao thức layer-3 "inEVM" của Injective sẽ được xây dựng dựa trên bộ công cụ Orbit của Arbitrum.

ĐỌC NHIỀU