Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024
TagsDegen Chain

Degen Chain

Degen Chain hoạt động trở lại sau gần 60 tiếng ‘rút phích’

Conduit cho biết Degen Chain đã hoạt động trở lại sau hơn 2 ngày layer-3 này đã đứng mạng và không sinh block mới.

ĐỌC NHIỀU