Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
TagsBNB Chain

BNB Chain

BNB Chain hủy gần 1,17 tỷ USD trong lần đốt thứ 27

BNB Chain đã loại bỏ 1,17 tỷ USD đồng coin BNB khỏi lưu thông. Giá BNB không phản ứng rõ rệt sau tin tức trên.

ĐỌC NHIỀU