Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2022
TagsBNB Chain

BNB Chain

Số BNB trị giá 570 triệu USD đã bị đánh cắp

Tin tặc đã tấn công vào cầu nối BNB Chain của Binance và lấy đi số BNB trị giá khoảng 570 triệu USD.

ĐỌC NHIỀU