Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024
TagsRunes

Runes

Runes thống trị hệ Bitcoin, áp đảo hoàn toàn BRC-20 và Ordinals

Runes chiếm 81% trong tổng số giao dịch 926.642 trên mạng Bitcoin vào ngày 23/04/2024, bỏ xa những "trend" trước đó như Ordinals và BRC-20.

ĐỌC NHIỀU