Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2024
TagsHàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc phân loại NFT số lượng lớn là crypto thông thường

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đã công bố bộ quy tắc mới cho các NFT được sản xuất hàng loạt có thể giao dịch như tiền mã hóa thông thường.

ĐỌC NHIỀU