Genshin Impact 3.2 đã xác nhận sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật Nahida và Layla, trong đó clip kỹ năng của Thảo thần Nahida đã vừa bị rò rỉ trên mạng.

TẤN CÔNG THƯỜNG – HÌNH THỨC

Tấn Công Thường

• Thực hiện tối đa 4 lần tấn công về phía trước, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.

Trọng Kích

• Tiêu hao thể lực nhất định, sau khi tụ lực, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo cho khu vực phía trước.

Tấn Công Khi Đáp

• Ngưng tụ sức mạnh nguyên tố Thảo, lao thẳng xuống mặt đất từ giữa không trung, tấn công kẻ địch trên đường đi, gây sát thương tới tất cả đối thủ trên đường đi, gây sát thương AoE hệ Thảo sau khi chạm mặt đất.

KỸ NĂNG NGUYÊN TỐ – HIỂU BIẾT SÂU RỘNG

Thi triển dây leo cây cỏ cạnh bản thân, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Thảo, gắn Hạt Giống Skhanda cho kẻ địch bị trúng phải. Khi nhấn giữ sẽ thi triển theo cách thức khác.

Nhấn Giữ

 • Vào trạng thái ngắm bắn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định trong phạm vi nhất định. Sau khi kết thúc trạng thái ngắm bắn sẽ gây cho kẻ địch đã chọn Sát Thương Nguyên Tố Thảo, đồng thời gắn Hạt Giống Skhanda cho chúng.
 • Trạng thái ngắm bắn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.

Hạt Giống Skhanda

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skhanda sẽ kết nối với nhau trong một cự ly nhất định.
 • Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch bị kết nối, đồng thời khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo (Bao gồm Bung Tỏa, Nở Rộ), Nahida sẽ căn cứ vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
 • Trong thời gian ngắn tối đa chỉ kích hoạt một lần Diệt Tịnh Tam Nghiệp.

Skill lv1
• Sát Thương Nhấn: 98.4%
• Sát Thương Nhấn Giữ: 130.4%
• Sát Thương Diệt Tịnh Tam Nghiệp: 103.2% Tấn Công +206.4% Tinh Thông Nguyên Tố
• Giãn Cách Kích Hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp: 1.9s
• Thời Gian Duy Trì Hạt Giống Skhanda: 20s
• CD Nhấn: 5s
• CD Nhấn Giữ: 6s


KỸ NĂNG NỘ – ẢO ẢNH TÂM CAN

Tái hiện cung điện trong ảo mộng, tạo ra khu vực “Điện Thờ Maya”.

Khi khu vực được mở, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:

 • Nguyên Tố Hỏa: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng;
 • Nguyên Tố Lôi: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya, giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng;
 • Nguyên Tố Thủy: Kéo dài thời gian duy trì của Điện Thờ Maya.
 • Khi khu vực được thi triển, nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường.

Skill lv1
• Hỏa: Tăng sát thương 1 nhân vật 11.1%/2 nhân vật 16.7%
• Lôi: Giảm giãn cách 1 nhân vật 0.17s/2 nhân vật 0.25s
• Thủy: Tăng thời gian duy trì 1 nhân vật 2.22s/2 nhân vật 3.34s
• Thời Gian Duy Trì Cơ Bản 15s
• CD 13.5s
• Năng Lượng Nguyên Tố: 50

KỸ NĂNG BỊ ĐỘNG

Từ Bi Chiếu Rọi
• Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Điện Thờ Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 20% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
• Tối đa tăng 200 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.

Giác Ngộ Thức Tỉnh
• Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
• Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.

Tịnh Hành Tùy Niệm
• Nahida có thể thông qua Hiểu Biết Sâu Rộng để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
• Hoặc là sẽ còn có hiệu quả khác…


Nguyên liệu nâng cấp thiên phú của Nahda trong Genshin Impact

Nguyên liệu thăng cấpNguyên liệu phổ biếnNguyên liệu rơi ra từ boss
Teachings of Ingenuity x3Fungai Spores x6
Guide to Ingenuity x2Luminescent Pollen x3
Guide to Ingenuity x4Luminescent Pollen x4
Guide to Ingenuity x6Luminescent Pollen x6
Guide to Ingenuity x9Luminescent Pollen x9
Philosophies of Ingenuity x4Crystalline Cyst Dust x4Scaramouche boss drop x1
Philosophies of Ingenuity x6Crystalline Cyst Dust x6Scaramouche boss drop x1
Philosophies of Ingenuity x12Crystalline Cyst Dust x9Scaramouche boss drop x2
Philosophies of Ingenuity x16Crystalline Cyst Dust x12Scaramouche boss drop x2

Nguyên liệu thăng cấp Nahida Genshin Impact

Giai đoạn thăng cấpĐáNguyên liệu từ bossNguyên liệu địa phươngNguyên liệu phổ biến
Phase 1Nagadus Emerald Sliver x1Kalpalata Lotus x3Fungal Spores x3
Phase 2Nagadus Emerald Fragment x3Quelled Creeper x2Kalpalata Lotus x10Fungal Spores x15
Phase 3Nagadus Emerald Fragment x6Quelled Creeper x4Kalpalata Lotus x20Luminescent Pollen x12
Phase 4Nagadus Emerald Chunk x3Quelled Creeper x8Kalpalata Lotus x30Luminescent Pollen x18
Phase 5Nagadus Emerald Chunk x6Quelled Creeper x12Kalpalata Lotus x45Crystalline Cyst Dust x12
Phase 6Nagadus Emerald Gemstone x6Quelled Creeper x20Kalpalata Lotus x60Crystalline Cyst Dust x24

Các nguyên liệu thăng cấp Nahida

CUNG MỆNH

Cung mệnh 1. Hạt Giống Ẩn Chứa Tri Thức

 • Lúc tính toán loại nguyên tố của các nhân vật khi triển khai Điện Thờ Maya sẽ cộng thêm 1 nhân vật của mỗi loại nguyên tố Hỏa, Lôi, Thủy.

Cung mệnh 2. Rễ Cây Chờ Đợi Thiện Kiến

 • Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skhanda của Nahida sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu quả sau:
 • Sát thương phản ứng Thiêu Đốt, Sum Suê, Nở Rộ, Bung Tỏa sẽ có thể bạo kích, tỉ lệ bạo kích cố định là 20%, sát thương bạo kích cố định là 100%;
 • Trong 8s sau khi chịu ảnh hưởng của phản ứng Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, phòng thủ giảm 30%.

Cung mệnh 3. Mầm Chồi Thấm Dần Thành Tựu

 • Cấp kỹ năng Hiểu Biết Sâu Rộng +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 4. Thân Nhánh Ước Lượng Thực Hành

 • Kẻ địch bị gắn Hạt Giống Skhanda khi ở trong Hiểu Biết Sâu Rộng có số lượng là 1/2/3/4 hay nhiều hơn, Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida sẽ tăng 100/120/140/160 điểm.

Cung mệnh 5. Nhành Lá Phá Giải Ngu Muội

 • Cấp kỹ năng Ảo Ảnh Tâm Can +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung mệnh 6. Quả Mọng Thấu Hiểu Vạn Vật

 • Sau khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, tấn công thường và trọng kích của Nahida khi đánh trúng kẻ địch bị Hạt Giống Skhanda kết nối trong Hiểu Biết Sâu Rộng sẽ thi triển Giải Nghiệp lên kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo căn cứ theo 200% sức tấn công và 400% Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida.
 • Sát thương gây ra từ Giải Nghiệp được xem là sát thương Kỹ Năng Nguyên Tố, mỗi 0.2s tối đa kích hoạt một lần.
 • Hiệu quả này tối đa duy trì 10s, sẽ giải trừ khi Nahida thi triển 6 lần Giải Nghiệp.
Bài quảng cáo