Sự kiện nâng cấp Ethereum 2.0 sẽ tác động đến hàng loạt nhà đầu tư và nhà phát triển ứng dụng đang làm việc trên mạng lưới này.

The Merge là gì?

“The Merge” (Hợp nhất) là sự kiện đánh dấu đợt nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay của mạng Ethereum, thay đổi cơ chế đồng thuận từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS), được cho là đi kèm với một số lợi ích nhất định như giảm mức tiêu thụ điện năng.

Ethereum Merge là gì mà khiến cộng đồng tiền số xôn xao? - ảnh 1