Vỡ òa cảm xúc với Drogba 10U +10 hơn 200 tỷ EP

Đức Hồng | 30/04/2016 17:38

Cùng GameN đến với pha ép thẻ cực kỳ thân thánh Drogba '10U (+10) 202 tỷ EP!


(0) Bình luận
Vỡ òa cảm xúc với Drogba 10U +10 hơn 200 tỷ EP