Top 10 pha để mất Baron ngu nhất lịch sử

02/12/2015 12:21

Từ những tướng hỗ trợ, cho đến xạ thủ, từ các tướng đường giữa cho đến tướng đi rừng, vị trí nào cũng có thể cướp thành công Baron Top 10 pha để mất Baron ngu nhất lịch sử

Top 10 pha cướp baron hay nhất tháng 11


(0) Bình luận
Top 10 pha để mất Baron ngu nhất lịch sử