Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai, 2023

Cập nhật code Evil Hunter Tycoon mới nhất tháng 10/2023

-

Nhanh tay nhập những code sau đây của Evil Hunter Tycoon trước khi chúng hết hạn.

Evil Hunter Tycoon là một game chiến thuật nhập vai cày cuốc khám phá dungeon khá thú vị chơi kiểu màn hình dọc và lại hỗ trợ tiếng Việt.

Trò chơi này cũng có rất nhiều giftcode và nhiều code sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định. Sau đây là code trong trò chơi này:

Code còn hiệu lực

CODEPhần thưởng
ARCHMAGENhận 300 Gem (hiệu lực đến 20/10/2023)

Code hết hiệu lực

CODEPhần thưởng
SMS3ANNIVNhận 300 Gem
VOTECOSTUMNhận Town Chief’s Treasure Chest x3
HADESSMSNhận 300 Gem
NEWFUNCTIONNhận 150 Gem
THETISSMSNhận 300 Gem
MAGICALGIRLNhận 300 Gem
NEWDEMIGODNhận 300 Gem
ERROR0906Nhận 300 Gem
1359UPDATENhận 200 Gem
BYESUMMERNhận 150 Gem
TAPTAPTAPNhận 300 Gem
MIDDLETERMNhận Town Chief’s Treasure Chest x1
AKANEAQUILONhận 300 Gem
PWRANANhận 200 Gem
POSEIDONSMSNhận 300 Gem
OLIVIAZIONhận 300 Gem
FEATURED0809Nhận Purple Costume Chest x2
EVILDARKNESSNhận 300 Gem
SORRY0728Nhận Town Chief’s Treasure Chest x2
THANKS0728Nhận 100 Gem
POMPOFISHERYNhận 300 Gem
0726EVILNhận 200 Gem
SUMMER07Nhận 500 Gem
SUMMER13Nhận Town Chief’s Treasure Chest x18
JOYFULJULYNhận 300 Gem
ACHIEVEMENTNhận 250 Gem
ZIOHOTSUMMERNhận 300 Gem
RAISEMEMBER2Nhận 50 Gem
RAISEMEMBERNhận 100 Gem
REBIRTHLUNANhận 300 Gem
SMSSUMMERCOSNhận 300 Gem
VOTENPC123Nhận 300 Gem
ROSENBACHWKNhận 300 Gem
ZIODMKINGTWNhận 300 Gem
EHTJUNE23Nhận 200 Gem
MILLIHSUMMONNhận 300 Gem
EHT05JNYNhận 200 Gem
AIRSHPGBOSSNhận 300 Gem
EHTQUIZXNhận 300 Gem
ZIOSECRETLABNhận 300 Gem
THXCHIEFNhận Town Chief’s Treasure Chest x1
SMSPSYCHENhận 300 Gem
SPRINGEHTNhận 150 Gem
C4STSP3LLSNhận 300 Gem
EHTMAY23Nhận Arcane Hunter Invitation x5
ADVTRAWAITSNhận 300 Gem
TAPDRAGONLNNhận 300 Gem
SMSSPRINGDGNhận 300 Gem
LUNAPREREGNhận 300 Gem
APRILFUNDAYNhận 300 Gem
EHTAPRILFOOL1Nhận 4 Gem
EHTAPRILFOOL2Nhận 1 Gem
WHATSNEXTLNNhận 300 Gem
PARTYHUNTERNhận 10 Shiny Coin
EHTBDAYGIFTNhạn Awakening Crystals x2
SOMARCHFUNNhận 300 Gem
WBUPDATE39Nhận 250 Gem
EHT3YHBDNhận trang phục Black Rabbit Costume
EHT3RDANNIVNhận 300 Gem
ZIOTRAINTREENhận 300 Gem
3YNEWUPDATENhận Summon Looting Owl x1
NEWBOSSGZIONhận 300 Gem
URMYVALENTINE1Nhận 5 Shiny Coin
URMYVALENTINE2Nhận 200 Gem
600WONDERFUL1Nhận Arcane Hunter Invitations x3
600WONDERFUL2Nhận 200 Gem
DEVSRGAMERSNhận 300 Gem
CONGRATS6MNhận 400 Gem
IGORLUDWIGNhận 300 Gem
HAPPYRABBITNhận 10 Shiny Coin
VDAYAIRSHIPNhận 300 Gem
THANKUCHIEFNhận Town Chief’s Treasure Chest x6
ZIOEVENTMNhận 300 Gem
STAYWARMSMSNhận 300 Gem
BESTLUCK2023Nhận 223 Gem
LUNAR2023Nhận Town Chief’s Treasure Chest x5
GVGXAIRSHIPNhận 300 Gem
MYTOWN1Nhận 150 Gem
MYTOWN2Nhận 5 Shiny Coins
AIRSHIPRAIDNhận 300 Gem
HNY23SPRWNhận 300 Gem
XMAS22Nhận Shiny Coin
TIME2RESTARTNhận 300 Gem
EHT22XMASNhận 100 Gem
RUDOLPHEHTNhận 300 Gem
VQTOWER12Nhận 300 Gem
OXEHTNhận Arcane Hunter Invitation x3
AIRSHIPNOWNhận 300 Gem
ZIOTREASURENhận 300 Gem
20CREATURE22Nhận 150 Gem
RUNWMILLI13Nhận 300 Gem
FRONTYARD200Nhận Town Chief’s Treasure Chest x2
pumpkinmanNhận 10 Shiny Coin
ALEXNANNYBOTNhận 300 Gem
THEGRAYINZIONhận 300 Gem
1348EHTNhận 500 Gem
KNSBINELGRADNhận 300 Gem
11PVPINNOVNhận 300 Gem
HALLOWEEN1Nhận 150 Gem
HALLOWEEN2Nhận 100 Gem
MILLISTARNOWNhận 300 Gem
SPLANETTGSNhận 300 Gem
AUTUMNBYENhận 150 Gem
CLEARQUESTSNhận 300 Gem
ZIONEWHERONhận 300 Gem
1347MONSTERNhận Arcane Hunter Invitation x2
20AUTUMN22Nhận 10 Shiny Coin
IDLEWORLDSNhận 300 Gem
SUPERSEPTNhận 300 Gem
BYE8HELLO9Nhận 200 Gem
ZIOPICNICNhận 300 Gem
ooxcbNhận Arcane Hunter Invitation x3
SPTOTKYNhận 100 Gem
CONGRATSEHTNhận Town Chief’s Treasure Chest x5
GABRIELINVQNhận 300 Gem
LEGENDINO1YRNhận 300 Gem
DGTAKEATRIPNhận 300 Gem
ilovecontentNhận Arcane Hunter Invitation x2
scarecrowtwoNhận 10 Shiny Coin
scarecrowoneNhận 150 Gem
EHTFAVCONTNhận 300 Gem
DESTINYZIONhận 300 Gem
INFINITEFUNNhận 300 Gem
VAHNSQUESTNhận 300 Gem
EHTFOREVERNhận 200 Gem
2YGUARDIANSNhận 300 Gem
WELCOMEGIFTNhận 10 Shiny Coin
SUPERLK7Nhận 300 Gem
SHAOTAMINNhận 300 Gem
UN1VERSENhận 300 Gem
FAVNEWCLASSNhận Special Glyph Fragment x5
LETSPLAYSPNhận 300 Gem
MGWARCHALNhận 300 Gem
CHESTBDNhận 300 Gem
HELLOJUNENhận 300 Gem
HOTSUMMEREHTNhận 10 Shiny Coin
HPYWKENDNhận 300 Gem
OXXOXXNhận 300 Gem
BLOSSOMFRINhận 300 Gem
SMSDANMACHINhận 300 Gem
ADGEMSGIFTNhận 200 Gem
DungeonGodsNhận 300 Gem
GOLDCHESTNhận Town Chief’s Treasure Chest x2
ZIOKOREANhận 300 Gem
PUBLIBDAYNhận 300 Gem
ZIO100DAYSNhận 300 Gem
EHTFINDING2Nhận 150 Gem
APRFOOLSNhận 300 Gem
WANDERING03Nhận 200 Gem
URIELEHT2Y**Nhận Town Chief’s Treasure Chest x2
PREMIUMEHTNhận phần thưởng đặc biệt
APRILSOONNhận 300 Gem
MARCHEHTNhận 10 Shiny Coin
EHTHAPPY2YRSNhận 300 Gem
EHT2NDANNINhận trang phục Spring Dress Costume
CH5NIABELLNhận 300 Gem
SPRINGISHERENhận 300 Gem
HELLOMARCHNhận 300 Gem
GUILDREWARDNhận Town Chief’s Treasure Chest x2
LOVEINTHEAIRNhận 300 Gem
JOINTHEFIGHTNhận 300 Gem
ZIOBOSSRAIDNhận 300 Gem
LUCKY2022Nhận 100 Gem
LNYINEHTNhận Arcane Hunter Invitation x2
LUNARNYE2022Nhận 300 Gem
SPECIALFAIRYNhận Reclaim Equipment Scroll x1
NEWGUARDIANNhận 300 Gem
ANGEL1STANNINhận 300 Gem
HELLOZIONhận 300 Gem
OXOOXXNhận 10 Shiny Coin
LEGENDARYEHTNhận Arcane Hunter Invitation x2
EHTCROSSWORDNhận 150 Gem
ZIOLAUNCHNhận 250 Gem
ZIOISCOMINGNhận 300 Gem
ZIOMAGICNhận 300 Gem
EVILTAXNhận 200 Gem
ZIOSCROLLSNhận 300 Gem
ZIOPREREGNhận 250 Gem
HEYMALLECHIONhận 300 Gem
211207EHTHPNhận 100 Gem
NEWIDLEHERONhận 300 Gem
SPECIALTOKENNhận Arcane Hunter Invitation x2
HAPPYNOVNhận 300 Gem
FINDING1Nhận 150 Gem
EVILRAIDNhận 300 Gem
LUCKYNUMBERNhận Town Chief’s Treasure Chest x2
MIAISHERENhận 300 Gem
HALLOWTEAMNhận 10 Shiny Coin
SPOTTHEDIFFNhận 150 Gem
COZYANGELNhận 300 Gem
EHTPUMPKINNhận Summon Jack O’ Lantern Ticket x1
FRICOUPONNhận 300 Gem
EHT211025Nhận Town Chief’s Treasure Chest x2
DUNGEONRANKNhận Arcane Hunter Invitation x2
TRICKORLUCIDNhận 300 Gem
EHTMAINTAIN2Nhận 500 Gem
EHTMAINTAINNhận 300 Gem
OOXOXONhận Arcane Hunter Invitation x3
SMSFIRSTBDAYNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
HUEAGENCYNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
NEWDINONhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
COSTUMEINDEXNhận 10 Shiny Coin
DEFEATURIELNhận 70 Gem
HAPPYFRIDAYNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
XOOOXONhận Town Chief’s Treasure Chest x2
LUCKYCOLORNhận Special Hunter Invitation x2
HELLOAUTUMNNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
HELLOSEPTNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
AIRIISHERENhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
HELLODINONhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
TOTEMCHESTNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
4MCHIEFSNhận 200 Gem
EHTFEATURENhận Town Chief’s Treasure Chest x5
LUCIUNIFORMNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
BOVUPDATENhận trang phục Vacations Costume
EHT4MDLSNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
CONGRATS4MNhận 5 Shiny Coin
EVILUPDATENhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
IDLEBDAYNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
DINOISCOMINGNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
LUCIDHORRORNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
SMSSUMMERNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
BONUSGIFTNhận Arcane Hunter Invitation x2
QUIZMASTERNhận 100 Gem
TGIFSPLANETNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
SUPERFRIDAYNhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
INDIEEHTNhận Town Chief’s Treasure Chest x5
THECHESTHERONhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
ICONICBLDGSNhận 200 Gem
HERETHEYARENhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
OURNEWHERONhận Gem và các phần thưởng đặc biệt khác
MYCOMPANIONSNhận 200 Gem

Cách nhập code

Bước 1: Vào trang chủ: http://gift.supermembers.net/coupon/
Bước 2: Nhập code còn hiệu lực bên trên vào dòng ‘Please enter the coupon code’ sau đó ấn nút ‘Register Coupon’.
Bước 3: Nhập tên in-game của bạn vào phần ‘Type your Nickname’.
Bước 4: Ấn vào nút ‘Register Coupon’ một lần nữa và bạn sẽ nhận được quà in-game.

Thông tin về trò chơi

Evil Hunter Tycoon là trò chơi chiến lược mô phỏng được phát triển bởi Super Planet. Cốt truyện của trò chơi diễn ra vào thời điểm Chúa tể bóng tối tiêu diệt mọi sinh vật sống và chỉ còn lại một số ít người sống sót. Những người bất hạnh đã trốn tránh tà ma một thời gian dài nhưng quyết định chống trả.

Trong câu chuyện này, bạn là người sáng lập một thị trấn nhỏ nơi những người thợ săn sinh sống và phát triển. Bạn phải mở rộng tài sản của mình, dạy cho thợ săn những kỹ năng độc đáo, chiến đấu với linh hồn ma quỷ và tham gia vào các trận chiến PvP. Cuộc chiến của bạn mạnh đến mức nào tùy thuộc vào cấp độ và các tòa nhà trong làng. Trò chơi được làm bằng đồ họa pixel phong cách hơi giống các game của nhà sản xuất Nhật Bản Kairosoft.

  • Kích thước –
    • Android: 104 MB
    • iOS: 176 MB
  • Tải về

Đội ngũ quản trị luôn nỗ lực hết mình để đem đến những nội dung chất lượng nhất cho độc giả là các game thủ. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về [email protected]. Xin trân trọng cảm ơn!

GameN

Ban biên tập

BÀI MỚI

Bom tấn The Day Before vừa ra mắt đã hiện nguyên hình là bom xịt

Rất nhiều game thủ đã cảm thấy bản thân như bị phản bội sau khi chứng kiến màn ra mắt của bom tấn này.

Faker tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử của The Game Awards 2023

Faker lại bổ sung thêm một kỷ lục vào bảng thành tích đồ sộ của mình.

Bom tấn Black Myth: Wukong chốt ngày phát hành

Tại sự kiện The Game Awards 2023, Game Science cho biết Black Myth: Wukong sẽ chính thức diện kiến cộng đồng game thủ vào ngày 20/08/2024.

GTA 6 trailer 1 lập kỷ lục không tưởng

Sự mong chờ của cộng đồng hâm mộ đối với tựa game GTA 6 được thể hiện qua kỷ lục của đoạn trailer đầu tiên.

Follow us

5,655Thành viênThích
1,204Người theo dõiTheo dõi
2,189Người theo dõiĐăng Ký
Dành cho quảng cáo

ĐỌC NHIỀU