Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2022
TagsVấp cỏ

vấp cỏ

Thuật ngữ: Vấp cỏ hôi cúp, Tier 2 tốn lính là gì?

Các fan hẳn suốt ngày đều nghe các BLV nhắc đến cụm từ như Vấp cỏ hôi cúp, Tier 2 tốn lính. Vậy những thuật ngữ này có ý nghĩa là gì?

ĐỌC NHIỀU