Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2022
TagsTiền mùa giải 13

tiền mùa giải 13

LMHT: Trượng trường sinh đã thay đổi như thế nào ở tiền mùa giải 13

Riot đã chính thức đưa trở lại Trượng trường sinh ở tiền mùa giải 13 với những thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài.

ĐỌC NHIỀU