Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một, 2022
TagsStudio đóng cửa

studio đóng cửa

Mua lại được vài tháng, nhà phát hành đóng cửa luôn cả studio 200 người

Square Enix Montréal, mà đã được đổi tên thành Onoma sau khi bị mua lại, đã lại vừa bị đóng cửa bởi chủ mới Embracer Group, theo Bloomberg.

ĐỌC NHIỀU