Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023
TagsRadiant Capital

Radiant Capital

Binance Labs đầu tư 10 triệu USD vào Radiant Capital

Binance Labs vừa thông báo rót 10 triệu USD cho Radiant Capital, giao thức cho vay liên chuỗi được xây dựng trên hạ tầng của LayerZero.

ĐỌC NHIỀU