Thứ Ba, 26 Tháng Chín, 2023
TagsQuest Pro

Quest Pro

Meta giảm vội kính ảo xuống mức thấp chưa từng thấy, nhưng vẫn đắt cắt cổ

Khó khăn chồng chất, hàng bán ế ẩm, Meta đang phải vội vàng giảm giá để bán cắt lỗ đống kính thực tế ảo của mình.

ĐỌC NHIỀU