Thứ Ba, 4 Tháng Mười, 2022
TagsPS VR2

PS VR2

Game trên PS VR sẽ không tương thích với PS VR2

PlayStation VR2 sẽ không tương thích ngược với PSVR, theo thông tin được tiết lộ về kính thực tế ảo tiếp theo của công ty.

ĐỌC NHIỀU