Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024
TagsPillars of Eternity 3

Pillars of Eternity 3

Thiết kế trưởng Josh Sawyer cũng muốn làm game ‘đại đanh đỉnh đỉnh’, mỗi tội thiếu tiền

Ngân sách làm Baldur's Gate 3 tận 100 triệu USD nhưng con số này của Pillars of Eternity 2 chỉ là 4,4 triệu USD.

ĐỌC NHIỀU