Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024
TagsPatch Genshin Impact

patch Genshin Impact

Genshin Impact: Rò rỉ nội dung các bản cập nhật từ 3.3 đến 3.6

Nếu bạn muốn biết nội dung mới của Genshin Impact trong giai đoạn sắp tới, bài viết này có tất cả những gì sắp có ở bản patch từ 3.3 đến 3.6.

ĐỌC NHIỀU