Thứ Hai, 4 Tháng Ba, 2024
TagsPassword

password

Chính sách cấm chia sẻ mật khẩu của Netflix đã phát huy tác dụng

Tưởng chừng lệnh cấm chia sẻ mật khẩu đang mang lại tác dụng đúng như kì vọng của Netflix nhưng sự thật chưa chắc đã là vậy.

Netflix chặn chia sẻ mật khẩu, đáng giá 7,99 USD mỗi tháng

Netflix cho biết sẽ bắt đầu thông báo cho những người đang chia sẻ tài khoản giữa các hộ gia đình về việc phải trả phí.

AI có thể dò ra các loại mật khẩu thông dụng chỉ trong vòng 1 phút

PassGAN có thể dùng AI để bẻ mật khẩu chỉ trong tích tắc.

ĐỌC NHIỀU