Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024
TagsOP Mainnet

OP Mainnet

OP Mainnet chính thức bước vào Layer-2 giai đoạn 1

Mạng lưới Layer-2 sử dụng Optimism Rollups là OP Mainnet thông báo tích hợp Fault Proof, tiến lên Stage 1 của giai đoạn phát triển L2.

ĐỌC NHIỀU