Thứ Hai, 26 Tháng Hai, 2024
TagsNgũ Độc

Ngũ Độc

Kiếm Thế Origin: Màn chào sân đầy ấn tượng của Ngũ Độc tại Phiên bản Độc Cốt Thánh Vương

Có thể nói Ngũ Độc Giáo là điểm nhấn chính của Phiên bản Độc Cốt Thánh Vương lần này, đây là một môn phái có năng lực đặc biệt lấy độc làm vũ khí và giỏi gây rối kẻ địch.

ĐỌC NHIỀU