Thứ Hai, 4 Tháng Ba, 2024
TagsNewzoo

Newzoo

Doanh thu ngành game toàn cầu sẽ đạt 212,4 tỉ USD vào năm 2026

Tổng doanh thu ngành game năm 2023 có thể đạt đến 187,8 tỉ USD, và con số game thủ toàn cầu sẽ vượt mức 3,38 tỉ người.

ĐỌC NHIỀU