Thứ Ba, 5 Tháng Ba, 2024
TagsGame trì hoãn

game trì hoãn

Hollow Knight: Silksong lại bị lùi ngày ra mắt

Ngày phát hành của Hollow Knight: Silksong vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải.

Skull and Bones lùi lịch phát hành đến lần thứ sáu

Ubisoft tiếp tục ôn nghèo kể khổ khi than vãn về khủng hoảng tài chính khiến ba dự án bị hủy bỏ và Skull and Bones tiếp tục phải lùi lịch phát hành.

Dead Island 2 lại lùi lịch phát hành lần cuối

Lần lùi lịch này khiến cho quãng thời gian phát triển Dead Island 2 đã tiêu tốn gần một thập kỷ.

ĐỌC NHIỀU