Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một, 2022
TagsGame hành động màn hình ngang

game hành động màn hình ngang

Elderand lùi lịch ra mắt sang năm sau

Game màn hình ngang Elderand vừa bổ sung phiên bản Switch dẫn tới trì hoãn lịch ra mắt vào năm sau.

ĐỌC NHIỀU