Thứ Ba, 4 Tháng Mười, 2022
TagsDiablo 2: Resurrected

Diablo 2: Resurrected

Các Runewords mới trong Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected bổ sung thêm 7 loại Runewords mới ở Ladder, đó là những loại nào?

ĐỌC NHIỀU