Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024
TagsDango

Dango

Celo bắt đầu testnet Layer-2 cho Ethereum

Celo khởi chạy thành công testnet Dango Layer 2, được xây dựng dựa trên hạ tầng OP Stack của Optimism.

ĐỌC NHIỀU