Thứ Bảy, 23 Tháng Chín, 2023
TagsCost-Effective Hook

Cost-Effective Hook

Genshin Impact: Cách mở khóa nhiệm vụ thế giới Cost-Effective Hook

Cost-Effective Hook là một nhiệm vụ thế giới ở Sumeru có thể mở khóa bằng cách hoàn thành Supreme Hookshot Daily Commission ba lần. Sau đây là hướng dẫn cụ thể:

ĐỌC NHIỀU