Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, 2024
TagsConsensys

Consensys

Lo ngại MetaMask bị hack quá nhiều, Consensys vội vàng mua lại Wallet Guard

Như đã thỏa thuận, toàn bộ nhân sự Wallet Guard sẽ sáp nhập với Consensys, cụ thể là làm việc tại bộ phận an toàn sản phẩm của MetaMask.

ĐỌC NHIỀU