Thứ Bảy, 3 Tháng Sáu, 2023
TagsCông đoàn

công đoàn

Một studio con của Blizzard muốn thành lập nghiệp đoàn

Một studio của Blizzard ở nước tư bản đang xúc tiến việc thành lập công đoàn bảo vệ người lao động.

ĐỌC NHIỀU