Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024
TagsBase

Base

friend.tech dọn nhà khỏi Base, xây dựng chain riêng

Mạng xã hội friend.tech chính thức thông báo rời khỏi blockchain Base của Coinbase, hợp tác với Conduit để xây dựng chain riêng mang tên Friendchain.

ĐỌC NHIỀU