Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2024
TagsBabylon

Babylon

Babylon hoàn tất gọi vốn 70 triệu USD

Vòng gọi vốn thứ 4 nâng tổng tài trợ của Babylon lên 96 triệu USD sau 3 lần trước đó dẫn dắt bởi Binance Labs, Polychain Capital/Hack VC, và Breyer Capital.

ĐỌC NHIỀU