Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2024
TagsAnthropic

Anthropic

FTX bán nốt số cổ phần còn lại ở Anthropic để trả nợ

FTX đã chuyển giao thành công số cổ phần còn lại trong công ty AI Anthropic, ngay lúc chi phí pháp lý cho thủ tục phá sản đã vượt quá 500 triệu USD.

ĐỌC NHIỀU