Thứ Hai, 22 Tháng Tư, 2024
TagsAI Dungeon

AI Dungeon

Miễn phí nhưng game này lại ngốn hiệu năng còn hơn cả game AAA

Để chạy mô hình ngôn ngữ mạnh nhất của AI Dungeon, bạn sẽ cần khoảng 150.000 USD tiền card đồ họa.

ĐỌC NHIỀU