Thứ Bảy, 13 Tháng Tư, 2024
TagsAgora

Agora

Agora huy động 12 triệu USD vòng seed

Với số vốn huy động được, Agora sẽ tập trung phát triển ra mắt một stablecoin mang tên AUSD, được hỗ trợ chủ yếu bằng tiền mặt và tín phiếu kho bạc Mỹ.

ĐỌC NHIỀU