Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2024
TagsA16z

a16z

a16z đầu tư nhiều triệu USD vào các startup về game

Andreessen Horowitz (a16z) lên kế hoạch đầu tư 30 triệu USD vào nhiều startup công nghệ liên quan đến gaming.

ĐỌC NHIỀU