Sona liệu có 'Hoa Tàn Nhuỵ Héo' sau khi dính quả ulti 2000ap này không?

dan | 19/10/2016 11:50

Một thử nghiệm cho thấy Sona là vị tướng thú vị nhất của LMHT. Các bạn hãy xem và cho biết ý kiến ở phía dưới comment nhé.


(0) Bình luận
Sona liệu có 'Hoa Tàn Nhuỵ Héo' sau khi dính quả ulti 2000ap này không?