Renekton hơn 3 cấp kèm theo 10 con lính cũng phải quỳ trước Karma

dan | 02/10/2016 18:48

Một pha thi đấu khó tin khi Renekton lvl 13 lại để cho Karma lvl 10 vờn như chuột


(0) Bình luận
Renekton hơn 3 cấp kèm theo 10 con lính cũng phải quỳ trước Karma