Màn khô máu giữa cây và cá, cá sẽ chết đuối hay cây sẽ chết ngạt đây?

dan | 03/06/2016 17:05

Pha solo kinh dị giữa 2 người chơi đường trên hàng đầu thế giới trong giải vô địch lmht Châu Âu.


(0) Bình luận
Màn khô máu giữa cây và cá, cá sẽ chết đuối hay cây sẽ chết ngạt đây?