[LMHT] Vayne bị cả team địch truy đuổi, số phận cô ta ra sao?

playstudent | 31/05/2016 21:05

Vayne và Soraka đang lập âm mưu bẫy địch thì bỗng bị bẫy ngược... Liệu cô ta có nằm xuống, hay là 1 vs 4 luôn? tuyển tập clip hài lmht

Vayne và Soraka đang vui chơi dưới bot thì bỗng 4 thành viên team địch kéo tới... Số phận cô ta ra sao? Mời các bạn cùng đón xem tuyển tập clip hài lmht kỳ này!


(0) Bình luận
[LMHT] Vayne bị cả team địch truy đuổi, số phận cô ta ra sao?