Liên Minh Huyền Thoại: Irelia vs Jax như phim Hồng Kông :))

09/03/2020 18:16

XemGame.com - Irelia xử lý xuất thần + canh time quá chuẩn hành Jax không... Liên Minh Huyền Thoại: Irelia vs Jax như phim Hồng Kông :))


(0) Bình luận
Liên Minh Huyền Thoại: Irelia vs Jax như phim Hồng Kông :))